Ban QLDA Đường sắt học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII

Thứ năm, 16/02/2017 12:07 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU, ngày 08/12/2016 của Đảng ủy Bộ GTVT, ngày 15/2, Đảng ủy Ban Quản lý dự án Đường sắt đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng vụ Cơ sở Đảng (Ban tổ chức Trung ương), Thành viên Tổ giúp việc của Bộ chính trị về thực hiện NQTW4 (Báo cáo viên); đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng vụ Cơ sở Đảng trình bày tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản của Nghị quyết như: Sự cần thiết của việc tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong những năm qua về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); mục tiêu, quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhận diện 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; 04 nhóm giải pháp, trong đó có giải pháp phải kiên trì triển khai lâu dài, có giải pháp cấp bách, có giải pháp mang tính đột phá.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Hà cho biết, Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khóa XII đã ban hành Nghị quyết 04 ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện nghị quyết. Nghị quyết thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Lê Kim Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ban QLDA Đường sắt

Để đưa Nghị quyết vào thực tiễn, đồng chí Lê Kim Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ban QLDA Đường sắt đề nghị toàn Đảng bộ triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành TW Đảng, khóa XII, số 188-Ctr/ĐU, ngày 23/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA Đường sắt.

Căn cứ tình tình thực tiễn và nhiệm vụ được giao, đồng chí Lê Kim Thành đề nghị các chi bộ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ (trừ đ/c Bí thư và Phó BT Đảng ủy đã viết nộp Đảng ủy Bộ GTVT) viết bản thu hoạch bằng viết tay (không đánh máy; sợ coppy của nhau) nộp về Đảng ủy chậm nhất ngày 17/02/2017; Đảng ủy sẽ gửi mẫu đến chi bộ; sau đó các chi bộ nộp bản viết thu hoạch của mình về Đảng ủy.

Tuấn Anh

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img