Chi bộ Vụ Đối tác công tư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ năm, 21/09/2017 16:48 GMT+7

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Đối tác công tư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT (hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ); Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ; Đoàn Huy Khương, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ; Hoàng Quốc Tuệ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ; cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Đối tác công tư.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh trình bày Báo cáo tại Đại hội Báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng chí Vũ Tuấn Anh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các cuộc sinh hoạt Chi bộ định kỳ. 100% đảng viên trong Chi bộ đều tham gia đầy đủ, tích cực các buối học tập nghị quyết do Đảng bộ tố chức. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đã triển khai nghiêm túc công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ, trọng tâm là “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở”; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII). Bí thư Chi bộ - Vụ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết, Chi bộ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Vũ Tuấn Anh cho biết, Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hàng năm của chi bộ và nhiệm kỳ. Xây dựng chi bộ và đảng viên hàng năm đạt tiêu chuẩn từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, 100% đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ GTVT. Hàng năm, có 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập thể đạt “Lao động tiên tiến” trở lên; 100% đảng viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” cấp cơ sở trở lên. Duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ”. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký theo nghị quyết và thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện kiểm tra, giám sát 100% đảng viên trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 và thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát. Công đoàn hàng năm đạt tiêu chuẩn vững mạnh; lãnh đạo xây dựng nếp sống văn minh công sở; thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên vào dịp lễ, tết, thăm quan nghỉ mát hàng năm.   Đồng chí Nhật Nhật phát biểu tại Đại hội Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nhật Nhật, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương khóa XII, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; đoàn kết, chủ động, đổi mới tư duy, đổi mới phong cách làm, biết nghĩ ra việc phải làm hàng ngày, hàng tuần và biết phối hợp chặt chẽ với đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nhật Nhật yêu cầu Chi bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với cam kết việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên hàng năm, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời tổ chức duy trì sinh hoạt chi ủy, chi bộ mỗi tháng một kỳ; triển khai công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Chi bộ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo thực chất, đúng quy trình, quy định; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội; xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên 2017 và các năm tiếp theo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và của Đảng ủy cấp trên.  Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Phạm Công Bổng tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vụ Đối tác công tư nhiệm kỳ 2017 - 2020 Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã tín nhiệm bầu Chi ủy Vụ Đối tác công tư nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Danh Huy - Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Chuyên viên giữ chức Chi ủy viên. Xuân Nguyên

Đồng chí Vũ Tuấn Anh trình bày Báo cáo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội về kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng chí Vũ Tuấn Anh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong các cuộc sinh hoạt Chi bộ định kỳ. 100% đảng viên trong Chi bộ đều tham gia đầy đủ, tích cực các buối học tập nghị quyết do Đảng bộ tố chức.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đã triển khai nghiêm túc công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ, trọng tâm là “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở”; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Vũ Tuấn Anh cho biết, Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hàng năm của chi bộ và nhiệm kỳ.  Xây dựng chi bộ và đảng viên hàng năm đạt tiêu chuẩn từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Chi bộ - Vụ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết, Chi bộ tiếp tục
đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, 100% đảng viên tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các chỉ thị, nghị  quyết của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ GTVT.  Hàng năm, có 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập thể đạt “Lao động tiên tiến” trở lên; 100% đảng viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” cấp cơ sở trở lên. Duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ”.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% cán bộ, đảng viên đăng ký theo nghị quyết và thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện kiểm tra, giám sát 100% đảng viên trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 và thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát. Công đoàn hàng năm đạt tiêu chuẩn vững mạnh; lãnh đạo xây dựng nếp sống văn minh công sở; thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên vào dịp lễ, tết, thăm quan nghỉ mát hàng năm.  

Đồng chí Nguyễn Nhật phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhật, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu cán bộ, đảng viên trong Chi bộ tiếp tục học tập, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương khóa XII, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ; đoàn kết, chủ động, đổi mới tư duy, đổi mới phong cách làm, biết nghĩ ra việc phải làm hàng ngày, hàng tuần và biết phối hợp chặt chẽ với đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Nhật yêu cầu Chi bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với cam kết việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên hàng năm, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo hướng dẫn của Trung ương.

Đồng thời tổ chức duy trì sinh hoạt chi ủy, chi bộ mỗi tháng một kỳ; triển khai công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Chi bộ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo thực chất, đúng quy trình, quy định; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội; xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát đảng viên 2017 và các năm tiếp theo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và của Đảng ủy cấp trên.

 
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Phạm Công Bổng
tặng hoa chúc mừng Chi ủy Vụ Đối tác công tư nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên đã tín nhiệm bầu Chi ủy Vụ Đối tác công tư nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Danh Huy - Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Chuyên viên giữ chức Chi ủy viên.

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img