Chi bộ Vụ An toàn giao thông tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Thứ tư, 27/09/2017 16:50 GMT+7

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ An toàn giao thông (ATGT) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB; Đoàn Huy Khương, Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ; các đồng chí cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ ATGT.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thạch, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ ATGT cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Vụ đã lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức trong Vụ hoàn thành chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về ATGT thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ và tổ chức thực hiện các quy định về ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng theo quy định của pháp luật. Cơ bản cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt cho lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung.

anh

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ ATGT Nguyễn Văn Thạch trình bày Báo cáo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ tiếp tục nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2017 - 2020 do Chi bộ đề ra. Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Vụ ATGT, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới; xây dựng và đưa ra giải pháp để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2017 - 2020.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đề ra mục tiêu 100% đảng viên tham gia học tập chi thị, nghị quyết của Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ GTVT. Hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”; có 80% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập thể đạt “Lao động tiên tiến” trở lên; 100% đảng viên đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” cấp cơ sở trở lên. Duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Nghị quyết số 01 ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối. Thực hiện kiểm tra, giám sát 100% đảng viên trong nhiệm kỳ 2017-2020 và thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về công tác kiềm tra, giám sát. Công đoàn hàng năm đạt tiêu chuẩn vững mạnh...

Về công tác xây dựng Đảng, sau Đại hội Chi bộ, xây dựng đầy đủ Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ cấp ủy, đảng viên; xây dựng Chương trình công tác toàn khóa và hàng năm của chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Cán bộ, đảng viên trong chi bộ học tập, quán triệt thục hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương khóa XII, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ. Lãnh đạo chi bộ ổn định về tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện để có bản lĩnh, chính kiến, có nhận thức chính trị, tư tưởng đúng đăn, góp phần xây dựng Vụ ổn định, phát triển. Đảng viên phải thực sự chủ động, đổi mới tư duy, đổi mới phong cách làm, biết nghĩ ra việc phải làm hàng ngày, hàng tuần và biết phối hợp chặt chẽ với đồng chí, đông nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chi bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với cam kết việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên hàng năm, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo hướng dẫn của Trung ương.Tổ chức duy trì sinh hoạt chi ủy, chi bộ mỗi tháng một kỳ; sau kỳ họp ban hành nghị quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên thực hiệnẻ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo quy định.

Triển khai công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Chi bộ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo thực chất, đúng quy trình, quy định. Lãnh đạo Chi bộ chuẩn bị tốt nội dung, chương trình đại hội; lựa chọn cán bộ có đủ tiêu chuẩn để đại hội bầu vào BCH Công đoàn và tổ chức thành công Đại hội. Lãnh đạo Công đoàn Vụ vận động đoàn viên nỗ lực phẩn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội; quan tâm tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng; tham quan nghỉ mát hè cho cán bộ, đoàn viên.

Anh

Đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ,
Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ TCCB thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT đánh giá cao vai trò của Chi bộ Vụ ATGT trong lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức của Vụ để hoàn thành chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác ATGT trong ngành GTVT.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Vụ ATGT đã triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, toàn thể đảng viên luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi bộ đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và đạt thành tích nhiều năm liền Chi bộ Vụ đều được công nhận Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc...

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Trần Văn Lâm yêu cầu Chi bộ Vụ ATGT tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên trong Chi bộ các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy trong công tác xây dựng tổ chức Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và lãnh đạo tổ chức đoàn thể...

Đồng chí Trần Văn Lâm (giữa) và đồng chí Đoàn Huy Khương (phải)
tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ ATGT nhiệm kỳ 2017 - 2020

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên của Chi bộ đã bầu Chi ủy Vụ ATGT nhiệm kỳ 2017 - 2020 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Thạch - Vụ trưởng giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Thế Tùng - Phó Vụ trưởng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Vũ Minh Cường - Chuyên viên giữ chức Chi ủy viên.

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img