Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba, 20/12/2016 15:48 GMT+7

Chiều 20/12, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng , đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đã tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết đến Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các lãnh đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, sau Hội nghị tiếp tục quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương đã thông qua; quyết tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện phê bình và tự phê nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi giới thiệu với các đại biểu tham dự Hội nghị các Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua tại Hội nghị lần thứ tư, Bí thư Nguyễn Ngọc Đông đã truyền đạt tới các đảng viên lý do, mục tiêu, quan điểm cũng như những nội dung chủ yếu và giải pháp, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra. Theo đó,  Bí thư Nguyễn Ngọc Đông đã nêu bật các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là do yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tình hình thực tế và yêu cầu của việc xây dựng và chỉnh đốn đảng cũng như củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Đi sâu phân tích, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã truyền đạt để các đại biểu nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa".

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng phổ biến nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, phổ biến và hướng dẫn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  nhằm triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XII). Theo Dự thảo, trong năm 2017 và các năm tiếp theo Ban Thường vụ  Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo chứ năng, nhiệm vụ sẽ tập trung vào thực hiện triển khai có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình, các chỉ thị nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về công tác chính trị, tư tưởng; Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, cải cách hành chính trong Đảng, lãnh đạo đảng viên công nhân viên chức, người lao động hoàn thành thăng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Ngoài ra, Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT cũng đề ra các giải pháp, nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình, tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế,; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế giới; Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững...

Phát biểu kết thúc Hội nghị thay mặt Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cảm ơn sự tham dự đầy đủ của các đảng bộ, chi bộ đồng thời  yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nội dung các Nghị quyết cũng như có các hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

DT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img