Đảng bộ Thanh tra Bộ: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba, 03/01/2017 07:21 GMT+7

Sáng 30/12, Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Thanh Hà - UVTV BCH Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ GTVT đã tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết đến Hội nghị.

UVTV BCH Đảng bộ Bộ GTVT,
Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Lê Thanh Hà
trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết (Ảnh DT)

Sau khi giới thiệu với các đại biểu tham dự Hội nghị các Nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua tại Hội nghị lần thứ tư, Bí thư Lê Thanh Hà đã truyền đạt tới các đảng viên trong Đảng bộ lý do Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Mục đích, yêu cầu, phạm vi, quan điểm chỉ đạo và quá trình chuẩn bị Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Dự báo một số khó khăn và hưởng khắc phục trong quả trình thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết. Theo đó,  Bí thư Lê Thanh Hà đã nêu bật các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến Ban Chấp hành Trung ương phải tiếp tục ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là đòi hỏi khách quan và nhiệm vụ thường xuyên để củng cổ phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền; là tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” đang diễn ra nghiêm trọng đe dọa tới sự tồn vong của Đảng và chế độ; là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước ta hết sức khó khăn và nặng nề, đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu nhiều hơn nữa; là yêu cầu phải củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng; do sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến ngày càng phức tạp. Bí thư Lê Thanh Hà cũng cho biết, Quá trình xây dựng Nghị quyết: Nghị quyết Trung ương 4 lần này đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị môt cách công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng và thực sự là sản phẩm trí tuệ của tập thể từ Trung ương đến cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh DT)

Đi sâu phân tích, đồng chí Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ đã truyền đạt để các đại biểu nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" đồng thời yêu cầu các chi bộ liên hệ với thực tiễn tại chi bộ mình, có thái độ nghiêm túc kiểm điểm, tiếp tục đấu tranh, phê bình và tự phê bình để xây dựng chi bộ thành một tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.  

Cũng tại Hội nghị này, Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ Lê Thanh Hà đã phổ biến và hướng dẫn những nội dung cơ bản của 6 nhóm vấn đề về tư tưởng, 5 nhóm nội dung về đạo đức và 6 nội dung vè phong cách Hồ Chí Minh nhằm triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể đảng bộ

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bí thứ - Chánh thanh tra Bộ Lê Thanh Hà một lần nữa yêu cầu các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch học tập triển khai nghị quyết TW4 khóa XII cũng như có chương trình kế hoạch hành động cụ thể  phù hợp chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Toàn văn nội dung NQTW4.

DT

 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img