Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí Giao thông vận tải

Thứ tư, 11/01/2017 07:32 GMT+7

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Chi bộ Tạp chí GTVT tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017.

Anh 1

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoa – Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Hành chính trị sự báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hoa – Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Hành chính trị sự Tạp chí GTVT cho biết, năm 2016 Chi bộ Tạp chí GTVT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, theo sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ GTVT. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức Tạp chí GTVT tiếp tục thực hiện ''Đề án đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng Tạp chí GTVT '' do đó đã đạt được một số kết quả tích cực, hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đặc biệt trong lĩnh vực báo chí tuyên tuyên truyền về khoa học công nghệ ngành GTVT.

Tạp chí in và tạp chí điện tử tiếp tục được đầu tư nâng cấp, thay đổi cả về nội dung và hình thức do đó đã thu hút được nhiều độc giả, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài ngành quan tâm giúp cho Tạp chí GTVT có mối quan hệ phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác thông tin tuyên truyền và làm kinh tế, tăng doanh thu cho Tạp chí.

Tạp chí in mỗi tháng vẫn tiếp tục có nội dung chính là tiêu điểm về các vấn đề nóng cần giải quyết đang được dư luận xã hội quan tâm hoặc lãnh đạo Bộ đang tập trung chỉ đạo quyết liệt thông qua các bài viết, phỏng vấn, các ý kiến của các nhà khoa học, quản lý, các chuyên gia kinh nghiệm và các phóng viên của Tạp chí.

Nhiều bài viết của phóng viên đã đề cập đến các vấn đề nóng của xã hội được đang dư luận quan tâm liên quan đến công tác quản lý vận tải, đặc biệt là vận tải khách, về trật tự ATGT, về môi trường, vệ sinh… Sau khi đăng tải đã có chỉ đạo của Chính phủ, của UBND các tỉnh thành và các cơ quan chức năng xem xét và đề nghị xử lý theo pháp luật.

Công tác phát hành luôn được quan tâm đẩy mạnh để tăng ở vùng trắng và những cơ quan, đơn vị chưa sử dụng tạp chí, mặc dù nhiều đơn vị cắt giảm do khó khăn về kinh phí, nhưng lượng phát hành năm 2016 vẫn giữ được ở số lượng trên 1.300 cuốn/kỳ, có số đạt trên dưới 2.000 cuốn/kỳ.

Ngoài xuất bản 12 cuốn của 12 tháng trong năm 2016, Tạp chí GTVT còn thực hiện nhiệm vụ của Bộ GTVT và Ủy ban ATGT Quốc gia, đã xuất bản kỉ yếu về khoa học công nghệ GTVT, ATGT; phối hợp với Vụ Vụ KHCN - Bộ GTVT, các Trường Đại học, Cao đẳng xuất bản một số ấn phẩm có chất lượng nội dung tốt.

Tạp chí điện tử đã được đầu tư có giao diện hiện đại, rộng thoáng hơn, màu sắc đẹp hài hòa, các trang mục dễ tìm và truy cập, đảm bảo an ninh mạng, có khả năng cập nhật tin, bài nhanh hơn, kết nối, hỗ trợ trên các phương tiện như: mobile, ipad…

Anh 2

Đồng chí Trịnh Ngọc Hoàn - Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí phát biểu tại hội nghị

Năm 2016 doanh thu tăng trưởng trên 40% so với năm 2015, từ 4,3 tỷ đồng lên khoảng trên 6,5 tỷ đồng (chỉ tiêu kế hoạch đặt ra tăng 10 đến 15%). Tăng thu nhập bình quân của năm 2015 từ 4,5 triệu đồng/người/tháng lên 6,4 triệu đồng/người/tháng năm 2016.

Tổ chức bộ máy được kiện toàn, củng cố: Tăng cường hoạt động của VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh; Thành lập thêm VPĐD miền Trung đặt tại TP. Đà Nẵng; tiếp nhận và bổ nhiệm 1 phó trưởng VPĐD, tuyển dụng mới 3 phóng viên, 1 kỹ thuật viên; 2 chuyên viên truyền thông đảm bảo chất lượng đã phát huy và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí GTVT.

Cùng với đó, Chi bộ Tạp chí GTVT tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng; Triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời quán triệt, học tập các Nghị quyết các cấp của Đảng, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng; Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Tạp chí GTVT trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của một số cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn và Đoàn thanh niên.

Năm 2017, Chi bộ Tạp chí GTVT tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, đồng tâm hiệp lực, vượt mọi khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành. Đồng thời, khai thác triệt để lợi thế của một tờ Tạp chí GTVT, là cơ quan thông tin lý luận khoa học công nghệ của Bộ GTVT, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm tính chính trị, tính thời sự, tính chiến đấu, tăng thời lượng xã hội hóa tạo hấp dẫn đối với bạn đọc; Tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa để mở rộng hợp tác, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong và ngoài ngành GTVT trong công tác tuyên truyền để tạo quan hệ trong hoạt động của Tạp chí. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với mục tiêu tạo đột phá để tiếp tục giữ ổn định và tạo đà phát triển cơ quan lên tầm cao mới. Phấn đấu đạt chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện với những mục tiêu cụ thể: Phấn đấu doanh thu cao hơn năm 2016 là 10% trở lên. Thực hành tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, đồng thời rà soát quy chế chi tiêu nội bộ để có thể nâng hệ số thu nhập tăng thêm ngoài lương cho CB, PV, NV cơ quan từ 0,5 lên 0,6.

Truyền thông trên Tạp chí Điện tử tăng 10%. Thu nhập cán bộ, phóng viên, nhân viên tăng 10%. Phấn đấu 100% đảng viên không vi phạm những điều đảng viên không được làm và không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; 100% đảng viên thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và đăng ký "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Công tác phát triển Đảng kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên.

Anh 3

Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng bộ Bộ GTVT
phát biểu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi bộ Tạp chí GTVT năm 2016

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, đồng chí Vũ Anh Tuấn – Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng bộ Bộ GTVT ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Chi bộ Tạp chí GTVT, đồng chí mong muốn Chi bộ tiếp tục phát huy những mặt tích cực đạt được trong năm qua, tiếp tục xây dựng chi bộ Tạp chí GTVT trong sạch, vững mạnh, đồng thời, tiếp tục thực hiện ''Đề án đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng Tạp chí GTVT '' đóng góp vào sự phát triển chung của toàn ngành GTVT.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img