Bộ GTVT học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Thứ ba, 12/12/2017 08:47 GMT+7

Sáng 12/12, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ - Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (Nghị quyết Trung ương 6), khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT tới dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11/10/ 2017, tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị Trung ương 6 đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.

Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Đồng chí Nguyễn Văn Thể trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh 4 nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị các đồng chí dự Hội nghị tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông phổ biến Kế hoạch và Chương trình hành động  thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông phổ biến Kế hoạch và Chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT phổ biến Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT. Nội dung  Kế hoạch và chương trình hành động nêu rõ lộ trình thực hiện các nhiệm vụ giải pháp căn bản nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, với yêu cầu gắn liền với chức năng nhiệm vụ của đơn vị. Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh từng đảng viên dự Hội nghị cần là một tuyên truyền viên, truyền tải thông tin tới từng đảng viên, lãnh đạo gương mẫu, sao cho từng đảng viên" ngấm" tinh thần của Nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh tuyên truyền, cũng như kịp thời phát hiện, đấu tranh với những quan niệm sai trái, đi ngược lại Nghị quyết của Đảng. Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị việc triển khai thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống phải được kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng dành thời gian phân tích đặc thù của ngành GTVT trong thực hiện các Nghị quyết của Đảng; giao nhiệm vụ chủ trì, đầu mối cho từng đơn vị, yêu cầu xây dựng chỉ tiêu cụ thể về sắp xếp lại bộ máy, các đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người lao động...

Kết luận Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị có bản thu hoạch về những vấn đề nhận thức, học tập được từ tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị TW6 và những nội dung được nghe truyền đạt, trao đổi trực tiếp tại Hội nghị, có kế hoạch triển khai cụ thể tới từng đảng viên nơi công tác và thực hiện tại đơn vị. 

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img