Đảng bộ VEC đề ra 19 nhiệm vụ chính trị trọng tâm Quý II/2018

Thứ ba, 17/04/2018 17:19 GMT+7

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Văn Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể; Lê Thị Thúy Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ...

Đồng chí Bí thư Mai Tuấn Anh yêu cầu Đảng bộ VEC tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

để hoàn thành kế hoạch thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào cuối quý II/2018

Trong quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ VEC đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về cơ bản đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực quản lý các dự án đầu tư: giá trị sản lượng, giá trị giải ngân đã được cải thiện; trong quản lý khai thác, lưu lượng tăng nhanh nhưng giao thông đảm bảo an toàn và thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng...

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng; tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng”… Quý I, Đảng bộ VEC đã kết nạp được 7 quần chúng ưu tú, xét chuyển Đảng chính thức cho 8 đảng viên’ 54 cấp ủy viên chi bộ được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ cấp ủy chi bộ… 

Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2018 của Đảng bộ VEC

Trên cơ sở kết quả đạt được thời gian qua và một số tồn tại chưa giải quyết dứt điểm, Đảng bộ VEC đề ra 19 nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong đó tập trung hoàn thành thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, điều chỉnh chiến lược SXKD, đầu tư của Tổng công ty; tiếp tục triển khai thủ tục chuẩn bị một số dự án đầu tư; thực hiện đầu tư hệ thống thu giá điện tử tự động không dừng trên các tuyến cao tốc VEC đầu tư, quản lý.  

Với 4 đầu mục trong công tác xây dựng Đảng, sẽ tập trung kiểm tra, giám sát kết quả học tập các nghị quyết và thực hiện chuyên đề 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII; đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát đảng viên; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai kiểm tra, giám sát 3/5 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với hoạt động và định hướng hoạt động của các tổ chức đoàn thể...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Đào Văn Tiến – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng-đoàn thể, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị, báo cáo khá chi tiết; các ý kiến tham luận đi vào chi tiết, cụ thể từng nội dung. Kết quả trong chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2018 của Đảng bộ VEC được phản ánh rõ nét. Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng đã tuân thủ theo đúng Hướng dẫn 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm. Đối với phương hướng, nhiệm vụ quý II của Đảng bộ VEC, đồng chí Đào Văn Tiến đánh giá nhiệm vụ lãnh đạo công tác chính trị, công tác xây dựng Đảng đã được đề cập toàn diện trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra giám sát và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Đồng chí Đào Văn Tiến đánh giá vai trò lãnh đạo của Đảng tại VEC ngày càng đi vào nền nếp    

Qua theo dõi tình hình Đảng ủy VEC, đồng chí Tiến khẳng định không phải riêng quý I mà trong thời gian qua công tác xây dựng Đảng đối với Đảng bộ VEC rất được quan tâm, thể hiện rõ vai trò lãnh đao của Đảng ủy đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ VEC, đi vào nền nếp, thể hiện rõ nét hơn ý thức trách nhiệm của cấp ủy viên, các Bí thư chi bộ.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018, đồng chí Tiến đề nghị Đảng ủy VEC bám sát vào nghị quyết và chương trình công tác năm của Đảng ủy Bộ GTVT; nghiên cứu bổ sung vào báo cáo 3 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ VEC cần triển khai. Về công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực chính trị tư tưởng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT đề nghị Đảng bộ VEC quan tâm rà soát các quy chế, quy định, phân công nhiệm vụ các đồng chí cấp ủy viên cấp Đảng bộ, đảng bộ bộ phận và chi bô. Kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ đảng viên, phổ biến sâu, kỹ đến đảng viên những quy định mới của các cấp ủy Đảng để cán bộ đảng viên nắm rõ được nội dung… Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề với nội dung cụ thể hóa, sát với điều kiện thực tế tại chi bộ, chất lượng thiết thực và hiệu quả phải rõ nét.     

Nhiệm vụ thứ 3 trong quý II được đồng chí Tiến đề cập đến là Đảng bộ VEC phải quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, lưu ý việc kết luận tiêu chuẩn chính trị khi giới thiệu cán bộ tham gia cấp ủy, bổ nhiệm cán bộ, đưa vào quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ… khi thực hiện quy trình phải có bước kết luận về tiêu chuẩn chính trị - giữa lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, chính trị hiện nay là quan trọng; xử lý – sử dụng, sử dụng là chính; phòng ngừa là chính… Liên quan đến thẩm quyền kết luận về tiêu chuẩn chính trị, chính trị hiện nay, đồng chí Tiến nhắc Đảng ủy VEC cần quan tâm xem xét trong quá trình đánh giá cán bộ theo quy định. Cũng liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT cho biết sau khi cán bộ lãnh đạo, cán bộ đảng viên xây dựng cam kết trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, định kỳ phải có kiểm tra đôn đốc nhắc nhở thực hiện cam kết. Đây là một trong 5 tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo và cán bộ đảng viên hàng năm…   

  

Đồng chí Bí thư Mai Tuấn Anh tặng Giấy khen của Đảng ủy VEC cho 2 chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Mai Tuấn Anh cảm ơn Đảng ủy Bộ GTVT đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ Đảng bộ VEC. Đồng chí Bí thư giao đồng chí Phó Bí thư Nguyễn Văn Nhi tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ GTVT, các ý kiến tham luận của các chi bộ…, hoàn chỉnh báo cáo để xây dựng nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy VEC trong quý II/2018. Đồng chí Mai Tuấn Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng nhất của Đảng bộ VEC trong quý II là tập trung cao độ chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành và thông xe toàn tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi – “Tập trung toàn bộ mọi nguồn lực để thực hiện cho được nhiệm vụ này” – chỉ đạo của đồng chí Bí thư.

Đối với Dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành, đồng chí Bí thư cho rằng cần tập trung thực hiện thành công các chỉ tiêu của quý II để làm nền tảng cho việc thông xe đoạn tuyến ADB phía Tây, dài 25km vào cuối quý III/2018.

Đồng chí Mai Tuấn Anh cũng lưu ý thời gian tới cần tập trung tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quyết toán các công trình, giải ngân…; đặc biệt công tác giải ngân, thanh toán cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ GTVT quan tâm sát sao. Đánh giá công tác khai thác vận hành thời gian qua có rất nhiều tiến độ, cần tiếp tục phát huy, tuy nhiên đồng chí Bí thư cũng nhắc nhở cần xây dựng định hướng cho công tác này trong thời gian tới. Trên cơ sở Đề án tổng thể về quản lý khai thác các tuyến đường cao tốc VEC đầu tư, quản lý và các quy định của pháp luật xây dựng hành lang pháp lý, tiến tới tổ chức đấu thầu O&M bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc quốc gia.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Mai Tuấn Anh nhấn mạnh tới công tác bảo vệ chính trị nội bộ (Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018), trong đó đặc biệt liên quan đến công tác tổ chức, công tác cán bộ. Việc kết nạp đảng viên, từ hồ sơ, tài liệu, quy trình phải được kiểm soát chặt chẽ. Đảng ủy VEC giao Ủy ban Kiểm tra thẩm định hồ sơ, báo cáo Đảng ủy tất cả các vấn đề của quần chúng xin vào Đảng, trình hồ sơ để Đảng ủy VEC ra quyết định. Công tác cán bộ giữ vai trò then chốt đối với bất cứ tổ chức nào – “Thành, bại là ở cán bộ”, vì vậy đồng chí Mai Tuấn Anh cũng cho biết thêm, Đảng ủy sẽ tăng cường hơn nữa đối với công tác bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo quy trình chặt chẽ, đồng thời phát huy tối đa năng lực của cán bộ được bổ nhiệm. Khẳng định, trong công tác tổ chức cán bộ, Đảng lãnh đạo toàn diện; việc tổ chức xây dựng các quy chế, quy trình bổ nhiệm cán bộ là công việc tổ chức Đảng phải làm. Đồng chí Nguyễn Văn Nhi – Phó Bí thư Đảng ủy VEC được giao chỉ đạo công tác này. Ban Tổ chức-Nhân sự chịu trách nhiệm rà soát lại toàn bộ các công tác liên quan đến tổ chức, phân công, phân cấp, quy trình bổ nhiệm… theo đúng chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

* Kết quả đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên VEC năm 2017: 02 chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”: Chi bộ Ban Tài chính-Kế toán và Chi bộ Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E), được tặng Giấy khen của Đảng ủy VEC; 10 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 07 chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 27 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 171 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

P.V

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img