Đảng bộ VEC học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII

Thứ năm, 04/10/2018 09:14 GMT+7

Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, triển khai các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Gần 200 cán bộ chủ chốt và đảng viên các đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ VEC tham dự Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt tinh thần các nghị quyết.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Mai Tuấn Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VEC cho biết, thời gian qua, Đảng bộ VEC đã quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Hội nghị Trung ương 5, 6. Đồng chí đánh giá, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 rất quan trọng, nhất là Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Mai Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu khai mạc

Để việc học tập các nghị quyết Trung ương 7 đạt chất lượng, đồng chí Bí thư Mai Tuấn Anh đề nghị các đảng viên tham dự Hội nghị nghiêm túc, tập trung nghe phổ biến, quán triệt đầy đủ tinh thần 3 nghị quyết, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu, liên hệ để áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn đơn vị; tổ chức viết thu hoạch và nộp về Văn phòng Đảng ủy.   

Nghị quyết 26-NQ/TW được đánh giá là nghị quyết quan trọng nhất trong 3 nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, và cũng là nghị quyết quan trọng nhất trong 13 nghị quyết chuyên đề Trung ương đã ban hành từ Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, vì vậy đồng chí Nguyễn Đức Hà giành phần lớn thời gian để truyền đạt nội dung của nghị quyết này.

Đề cập đến lý do ra đời Nghị quyết về công tác cán bộ (Nghị quyết số 26-NQ/TW), đồng chí Hà cho biết, năm 1997 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VIII đã có một nghị quyết về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khi đất nước đã bước sang một thời kỳ phát triển mới – thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Sau 20 năm thực hiện công tác cán bộ, Trung ương đánh giá đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, số lượng đông hơn, trình độ cao hơn, kinh nghiệm phong phú hơn, dày dặn từng trải hơn… Đây chính là nhân tố quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua – “Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ và vị thế như ngày nay” (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

Nhưng bên cạnh đó, Trung ương cũng chỉ rõ, nhìn chung đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh, trong đội ngũ cán bộ vẫn còn một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn một bộ phận suy thoái. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng… Chính những yếu kém trong đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mình, làm cho đất nước phát triển chậm hơn so với một số nước trong khu vực và trên thế giới…

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng

trực tiếp truyền đạt tinh thần 3 nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII

Và cũng sau 20 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII, Trung ương nhận định một số nội dung trong Nghị quyết này không còn phù hợp, một số nội dung tình hình thực hiện đã vượt qua, cần bổ sung phát triển. Đặc biệt tình hình mới của đất nước đặt ra những nhiệm vụ mới nên cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với thời kỳ mới – thời kỳ nước ta phát triển toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền dân chủ XHCN và Nhà nước pháp quyền XHCN, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ của KHCN…; tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó dự báo…  Điều này đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ phải nâng tầm lên, hiểu biết phải rộng hơn, cao hơn, kiến thức, trình độ, kinh nghiệm phải phong phú hơn. Một trong những nhiệm vụ Nghị quyết 26-NQ/TW đặt ra là đội ngũ cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế - Đây là yêu cầu rất lớn, nếu không nước ta sẽ tụt hậu.

Một vấn đề hết sức quan trọng mà Trung ương nhấn mạnh trong Hội nghị Trung ương 7, trong những năm tới sự chuyển giao giữa các thế hệ cán bộ diễn ra nhanh hơn, mạnh hơn, nhiều hơn, trong khi yêu cầu đặt ra là phải liên tục, vững vàng, không đứt khúc, hụt hẫng, gấp khúc, quay ngang… Đó là sự chuyển giao giữa các lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành, được tôi luyện trong khó khăn gian khổ của cách mạng, sang một lớp thế hệ cán bộ sinh ra, lớn lên trong hòa bình… Lớp cán bộ cũ được đào tạo trong môi trường XHCN, cán bộ hiện nay được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau… Vấn đề đặt ra là đối với thế hệ trẻ, trách nhiệm của thế hệ đi trước làm thế nào phải trao truyền cho thế hệ nối tiếp một mục tiêu, lý tượng, bản lĩnh, sự nhiệt huyết… để sự chuyển giao giữa các thế hệ liên tục, vững vàng, không bị gấp khúc, đứt đoạn. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong tương lai kế tiếp và đi theo sự nghiệp của cha ông – Đây là vấn đề đặt ra rất mới mà lần này Trung ương nhấn mạnh. 

182 cán bộ chủ chốt và đảng viên thuộc Đảng bộ VEC tham dự Hội nghị

Cũng theo đồng chí Hà, Nghị quyết số 26-NQ/TW được coi là nghị quyết quan trọng nhất vì đây chính là chiến lược cán bộ của thời kỳ mới – tầm nhìn đến năm 2045, mà cán bộ quyết định tất thảy. Khi dẫn đánh giá của Bác về công tác cán bộ – “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, đồng chí Hà còn cho biết thêm một nhận định nữa của Người: Bất kỳ một chính sách, công tác nào, nếu có cán bộ tốt thì thành công, tức là có lãi. Nếu không có cán bộ tốt là thất bại, tức là lỗ vốn. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng liên tục nhấn mạnh, khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Qua đó để thấy công tác cán bộ có tầm quan trọng như thế nào.

Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra 2 vấn đề rất quan trọng, đặt biệt là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu. Nghị quyết được ký ban hành ngày 19/5/2018 – Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh – thể hiện quyết tâm chính trị cao của Trung ương, như lời hứa của Trung ương với Người về xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây cũng chính là ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Khái quát về Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đồng chí Hà cho biết, đây là những chủ trương, định hướng lớn, những quan điểm lớn, những nguyên tắc chủ chốt, những nhiệm vụ và giải pháp lớn để tiến hành. Tới đây, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các chính sách cụ thể.

Nước ta đã trải qua 4 lần cải cách chính sách tiền lương lớn vào các năm 1960, 1985, 1993, 2003, và lần này là lần thứ 5, nhưng việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu đã được tiến hành 16 lần từ năm 1993 đến nay. Mặc dù điều chỉnh nhiều lần nhưng Trung ương cho rằng chính sách tiền lương còn phức tạp, chưa thể hiện tính cạnh tranh và sự công bằng, có quá nhiều loại phụ cấp,… càng làm cho hệ thống thang bảng lương “vênh váo” thêm. Chính vì vậy, Trung ương nhận thấy phải cải cách chính sách tiền lương nhằm đảm bảo sự công bằng, bảo đảm tính cạnh tranh, thể hiện rõ chức trách và vị trí việc làm, thể hiện tiền lương là mức thu nhập cơ bản. 

Nói về cải cách chính sách tiền lương tới đây theo hướng nào, đồng chí Hà cho biết, trước hết tiền lương phải thể hiện rõ vị trí việc làm, chức trách nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, bảo đảm tiền lương là nguồn thu nhập chính của cán bộ, bảo đảm tính phù hợp với cơ chế thị trường, phù hợp sự phát triển của xã hội và tiền lương thực sự là động lực để cán bộ yên tâm công tác và phấn đấu. Hướng cải cách tiền lượng tới đây: 70% tổng quỹ lương đưa vào lương, 30% là phụ cấp, cuối năm giành 10% đưa vào quỹ khen thưởng để động viên, khen thưởng tập thể, người lao động có thành tích.

Tiền lương cụ thể chia ra các loại: Đối với CBCCVC, thiết kế theo 2 bảng lương: cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ bầu cử và cán bộ bổ nhiệm; cho cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ có nhiều thang nhiều bậc gắn với vị trí việc làm. Đối với LLVT, thiết kế theo 3 bảng lương.

Tuy nhiên, Trung ương cũng khẳng định phải phát triển kinh tế mới có đủ nguồn lực để cải cách chính sách tiền lương; thực hiện triệt để, mạnh mẽ Nghị quyết Trung ương 6: tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2021 giảm 10% biên chế so với năm 2015. Đây cũng là nghị quyết đi vào cuộc sống rất nhanh vì được sự quan tâm của toàn xã hội. “Nếu không tinh gọn bộ máy, nếu không tinh giản biên chế, không có một ngân sách Nhà nước nào đủ để nuôi một bộ máy cồng kềnh như vậy” – đồng chí Hà nhận định.

* Cũng tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7, Khóa XII, Đảng bộ VEC được đồng chí Phạm Đức Tiến – Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu chính sách, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phổ biến, truyền đạt các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong đó đặc biệt là Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý đảng viên vi phạm, áp dụng cho tất cả các đảng viên đang công tác, chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu.

Đồng chí Phạm Đức Tiến – Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu chính sách, Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt những điểm cần lưu ý khi triển khai Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý đảng viên vi phạm

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Nhi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc VEC cho biết, Đảng bộ VEC sẽ quán triệt và triển khai tinh thần các nghị quyết vào công tác của đơn vị trong thời gian tới.

* Trước đó, ngày 27/6/2018, Đảng ủy Bộ GTVT đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp đó, ngày 27/7, Đảng ủy VEC cũng đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

P.V

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img