Nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước

Thứ sáu, 10/02/2017 15:09 GMT+7
Ngày 25/1, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước.

Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên của đảng bộ các cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận. Xác định rõ nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của cấp ủy các đảng bộ cơ quan nhà nước, từ đó tạo chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Bên cạnh đó, tạo chuyển biến rõ nét trong hành động của cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các cơ quan nhà nước ở Trung ương đối với công tác dân vận. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Nội dung chi tiết Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK xem tại đây

Nguồn: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img