Tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Thứ ba, 29/08/2017 14:30 GMT+7
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có Công văn số 268-CV/BTG gửi các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối về việc tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đăng tải hướng dẫn về tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, đề nghị các đơn vị triển khai đến cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW ngày 04/8/2017 về công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017).

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img