Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn

Thứ sáu, 13/09/2019 13:46 GMT+7
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019).

Thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 - 19/9/2019), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT đăng tải "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn, Trưởng ban Thường trực Quốc hội (19/9/1889 - 19/9/2019)” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn (gửi kèm).

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tài liệu trên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đề cương tuyên truyền xem tại đây.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img