Đính chính Thông tư 16/2021/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thứ ba, 21/09/2021 16:04 GMT+7
Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2021 về việc đính chính Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại gạch đầu dòng thứ tư mục II phần chú thích của tem kiểm định quy định tại Phụ lục X, Thông tư 16/2021/TTBGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thành “Phần trong hình bầu dục: nền màu vàng phía trên và xanh lá cây phía dưới cấp cho xe kinh doanh vận tải; nền màu xanh dương phía trên và xanh lá cây phía dưới hoặc toàn bộ màu vàng (đối với Tem kiểm định được cấp trước ngày 01/01/2022) cấp cho xe không kinh doanh vận tải, in chữ số của tháng và năm đến hạn kiểm định. Giữa số tháng và năm in biển số xe.” 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)