VEC: Khoa học công nghệ luôn đồng hành cùng sự phát triển (21/05/2018)

Sớm nhận thức được tầm quan trọng của ứng dụng khoa học và công nghệ (KHCN) với vai trò là đơn vị nòng cốt trong đầu tư phát triển, quản lý khai thác mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, ngay từ những ngày đầu thành lập, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chủ động trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực hoạt động, phấn đấu trở thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ tiên tiến trong ngành Giao thông vận tải (GTVT).