Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể làm việc với Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam (06/03/2018)

Chiều 5/3 tại Hội trường Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã làm việc với Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức về nội dung phối hợp công tác giữa Bộ GTVT và Hội KHKT Cầu đường Việt Nam.

Đảng bộ Viện KH&CN GTVT triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 khóa XII (14/03/2018)

Ngày 14/3, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và hướng dẫn học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Viện.