Dự thảo Hướng dẫn phương pháp thử nghiệm, đánh giá các tiêu chí kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Thứ hai, 16/05/2011 00:00 GMT+7
Dự thảo Hướng dẫn phương pháp thử nghiệm, đánh giá các tiêu chí kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Dự thảo Quyết định v/v Hướng dẫn phương pháp thử nghiệm, đánh giá các tiêu chí kỹ thuật theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 31: 2011/BGTVT) về Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô

Xem Dự thảo Quyết định tại đây

BBT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)