Chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010

Thứ sáu, 15/04/2011 00:00 GMT+7
Ngày 22/3/2011, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã ký Công văn số 1540/BGTVT-KHCN  gửi các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010, Hội đồng KHCN Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ v/v chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010
Ngày 22/3/2011, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã ký Công văn số 1540/BGTVT-KHCN  gửi các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010, Hội đồng KHCN Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ v/v chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010
BBT
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)