Báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010

Thứ sáu, 15/04/2011 00:00 GMT+7
Báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010 gồm báo cáo chung và báo cáo thuộc các Tiểu ban: Công trình; Công nghiệp - Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin; Kinh tế - Vận tải - Y tế - Môi trường – ATGT.
Báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010 gồm báo cáo chung và báo cáo thuộc các Tiểu ban: Công trình; Công nghiệp - Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin; Kinh tế - Vận tải - Y tế - Môi trường – ATGT.
2. Báo cáo tiểu ban Công trình: file_1file_2
BBT
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)