Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và hoạt động hoa tiêu hàng hải

Thứ năm, 21/05/2015 16:09 GMT+7
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BGTVT ngày 8/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

Theo đó, Thông tư này sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng đối với thuyền trưởng ngoài các đối tượng là hoa tiêu hàng hải, tổ chức hoa tiêu hàng hải và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH); điều kiện cấp, cấp lại GCNKNCMHTHH và GCNVHĐHTHH cho hoa tiêu hàng hải, thuyền trưởng; quy định miễn một số nội dung đào tạo đối với thuyền trưởng; trách nhiệm của Cảng vụ Hàng hải khu vực trong việc cho phép thuyền trưởng có GCNKNCMHTHH được tự dẫn tàu; đồng thời sửa đổi, bổ sung các phụ lục liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

VH

 

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)