Tập trung hoàn thành đúng tiến độ các dịch vụ công thuộc cơ chế hải quan một cửa quốc gia

Thứ năm, 25/01/2018 16:45 GMT+7

Chiều 25/1, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Nhật, lãnh đạo các Vụ, Tổng cục, Cục, Văn phòng Bộ, Trung tâm CNTT.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng giai đoạn vừa qua, các đơn vị trong Bộ đã có sự quan tâm xây dựng các dịch vụ công và kết nối với hệ thống hải quan một cửa quốc gia và đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, các kết quả đó vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu và còn nhiều công việc cần phải được thực hiện. Mặt khác, sự quan tâm triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị còn chưa đồng đều. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị cần có sự quan tâm hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu tham mưu đưa tiêu chí ứng dụng CNTT thành một chỉ tiêu đánh giá cán bộ, cũng như các đơn vị.

Về nhiệm vụ thực hiện triển khai các thủ tục thuộc Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia, Bộ trưởng Nguyên Văn Thể yêu cầu, bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ GTVT, trong đó có sự phân công cụ thể trách nhiệm, nhiệm vụ cho các cá nhân, đơn vị, cần khẩn trương lập và triển khai dự án đúng trình tự, thủ tục cũng như đôn đốc thực hiện để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

"Một số thủ tục của Cục Hàng hải Việt Nam bị tác động của Nghị định 58/2017/NĐ-CP cần tập trung hoàn thiện sớm. Tập trung rà soát các khó khăn, vướng mắc, tìm biện pháp tháo gỡ cũng như tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu Thứ trưởng Nguyễn Nhật làm việc với Trung tâm CNTT và các Tổng Cục, Cục sớm xây dựng chiến lược phát triển CNTT của Bộ cũng như các Tổng cục, Cục.

Trước đó, ông Phạm Duy Ninh, Giám đốc Trung tâm CNTT đã báo cáo việc triển khai cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ GTVT. Theo đó, hiện có 11 bộ/ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số 47 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Bộ GTVT là Bộ đầu tiên tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (từ tháng 11/2014), hiện Bộ có 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (trong đó, Hàng hải: 5 thủ tục; Đăng kiểm: 5 thủ tục; Đường thủy nội địa: 2 thủ tục). Tính đến ngày 31/12/2017, Bộ GTVT đã triển khai dịch vụ công tại 9/25 cảng vụ Hàng hải và đã hoàn thành giải quyết 79.973/ 85.619 hồ sơ (đạt tỷ lệ 93,3%); triển khai trên toàn quốc đối với các thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe và động cơ nhập khẩu, hoàn thành giải quyết 21.115/26.819 hồ sơ (đạt tỷ lệ: 97,2%), cấp 386.046 giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường; triển khai thí điểm cấp Giấy phép vận tải thủy nội địa Việt Nam – Campuchia, cấp Giấy phép cho 219 hồ sơ.

Theo đánh giá của thường trực Ủy ban chỉ đạo, Bộ GTVT là cơ quan tích cực triển khai Cơ chế một cửa quốc gia trong số các Bộ tham gia. Trong đó, Bộ GTVT có 200.387 hồ sơ trên tổng số 790.708 tổng số hồ sơ (chiếm 25,34 % tổng số hồ sơ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia) và có 7.708 doanh nghiệp trên tổng số 19.977 tổng số doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 38,58% số lượng doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia).

Tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại Hà Nội

Về kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020, ông Ninh cho biết, ngày 14/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2185/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020, theo đó Bộ GTVT dự kiến triển khai mới 84 thủ tục hành chính, trong đó, Đường bộ: 74 thủ tục, Hàng không: 03 thủ tục, Hàng hải: 03 thủ tục, Đường thuỷ nội địa: 04 thủ tục. Trong đó, năm 2017 đăng ký hoàn thành  10 thủ tục hành chính thuộc các Cục: Hàng hải Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Hàng không Việt Nam. Năm 2018 thực hiện nốt 74 thủ tục thuộc lĩnh vực Đường bộ.
 
Theo Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016, Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban, thành viên là các Bộ, Ngành có các thủ tục hành chính liên quan đến Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN tham gia. Uỷ ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại có trách nhiệm chỉ đạo đồng thời 2 nhiệm vụ: Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo thuận lợi cho thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới. Tổng cục Hải quan là Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)