Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ Trung tâm Công nghệ thông tin năm 2018

Thứ tư, 31/01/2018 17:55 GMT+7

Chiều 31/1, tại trụ sở Bộ GTVT, Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy Bộ; Văn phòng Bộ; các vụ: Vụ Tổ chức cán bộ, Tài chính, Khoa học công nghệ, Pháp chế; và toàn thể CBCCVC Trung tâm Công nghệ thông tin tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết Trung tâm CNTT

Quản lý, vận hành thông suốt và đảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Tại Hội nghị, ông Phạm Duy Ninh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Theo đó, trong năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ GTVT, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan, tâp thể CBCCVC Trung tâm Công nghệ thông tin đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Trung tâm Công nghệ thông tin đã quản lý, vận hành thông suốt và đảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, Cổng TTĐT và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ; Duy trì hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia cơ chế một cửa quốc gia; Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ ngành GTVT.

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Phạm Duy Ninh trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ viên chức, ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở. Không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, không có đơn thư khiếu kiện.

Trong năm 2017, Cổng TTĐT Bộ GTVT đã xuất bản 6500 tin bài, tăng 14% so với năm 2016, đạt thêm gần 9 triệu lượt truy cập, đưa tổng lượt truy cập lên hơn 69 triệu lượt. Bên cạnh việc duy trì các chuyên mục đã có, năm 2017 Cổng tạo thêm các chuyên mục theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ: Công bố thông tin doanh nghiệp; Danh sách Phòng thí nghiệm do Bộ quản lý; Công khai ngân sách.

"Năm 2018,  Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ GTVT đến năm 2020, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể Ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử cấp Bộ của Bộ GTVT; triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu điện tử trong ngành GTVT; Hoàn thành hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ theo dự án đã được phê duyệt; Triển khai xây dựng một số phần mềm tập trung tại Bộ GTVT; Nâng cấp hạ tầng CNTT của Bộ GTVT; Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ giao thông", ông Phạm Duy Ninh cho biết.

Ông Phạm Duy Ninh cũng chia sẻ thêm, Trung tâm CNTT sẽ tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ GTVT đến năm 2020; Tiếp tục triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT đến năm 2020. Tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ bảo đảm an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ..

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Lê Thanh Tùng
 Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Tùng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin đã Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Chi bộ Trung tâm Công nghệ thông tin

Tiếp đó, Hội nghị nghe đại diện các Phòng chuyên môn của Trung tâm phát biểu ý kiến tham luận xung quanh các vấn đề về thông tin, tuyên truyền trên Cổng TTĐT Bộ GTVT; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin; phát triển phần mềm phục vụ yêu cầu quản lý; quản trị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; bảo đảm an toàn thông tin của Bộ GTVT và các vấn đề về hợp đồng dịch vụ…

Tích cực triển khai các nhiệm vụ của Ngành liên quan đến CNTT

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm CNTT trong điều kiện vẫn còn khó khăn về nguồn lực cả con người và vật chất. Cụ thể, Trung tâm đã đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ của Ngành GTVT; duy trì cung cấp hệ thống thông tin, an toàn thông tin, góp phần vào công tác cải cách hành chính và đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ GTVT. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo các hoạt động của chính phủ điện tử, dịch vụ công trực tuyến…

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng khẳng định, Cổng thông tin điện tử của Bộ là kênh thông tin chính thức của Bộ GTVT. Trong thời gian qua, Cổng đã nỗ lực truyền tải thông tin hoạt động của lãnh đạo Bộ, hoạt động của ngành một cách kịp thời, đáp ứng cơ bản yêu cầu của Ngành trong điều kiện còn nhiều khó khăn và hạn chế.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng yêu cầu Trung tâm CNTT cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho lãnh đạo Bộ và các cơ quan liên quan về công nghệ thông tin; tiếp tục hoàn thiện phần mềm dùng chung của Bộ trong quản lý văn bản và cơ sở dữ liệu... để đáp ứng như cầu của toàn Ngành; đồng thời cần triển khai Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

"Trung tâm CNTT cũng cần chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, cũng như xây dựng tổ chức trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu.

K.A-V.H

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)