VATM: Quy chế Khoa học và Công nghệ chính thức được áp dụng

Thứ sáu, 01/11/2019 13:49 GMT+7

Trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và các văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), sau nhiều đợt lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị trong Tổng công ty, Quy chế Khoa học và Công nghệ do Ban Kỹ thuật Tổng công ty chủ trì xây dựng đã được Tổng giám đốc phê duyệt tại Quyết định số 4900/QĐ-QLB, có hiệu lực áp dụng trong toàn Tổng công ty từ ngày 16/10/2019.

Quy chế được xây dựng nhằm hỗ trợ hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân, các nhà nghiên cứu khoa học của VATM đã và đang thực hiện công tác nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Từ đây, các nhà khoa học có cơ sở được làm việc theo trình tự bài bản, phát huy vai trò tự chủ, đổi mới sáng tạo trong công tác nghiên cứu phát triển KH&CN để đưa ra những sản phẩm, đề tài khoa học thực sự có chất lượng, gần gũi với thực tiễn và có thể đưa vào áp dụng ngay khi hoàn thành.  

Vòng tròn thể hiện các quy chế, quy định để thực hiện Quy chế Khoa học & công nghệ

Ngoài ra, Quy chế quy định rõ việc tổ chức và quản lý các hoạt động KH&CN, bao gồm việc đề xuất, đăng ký, xác định, tuyển chọn, thẩm định, phê duyệt, giao nhiệm vụ, tổ chức quản lý thực hiện, đánh giá, nghiệm thu kết quả,  trong quy chế cũng chỉ rõ chế tài khen thưởng, xử lý vi phạm, phân cấp xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc tuân thủ theo các quy định trong quy chế để cùng phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động KH&CN được giao, đồng thời củng cố thêm các mối quan hệ trong và ngoài ngành đối với cá nhân, tập thể hoạt động KH&CN.    

Việc áp dụng Quy chế KH&CN của Tổng công ty góp phần củng cố thêm tinh thần và động lực để các nhà nghiên cứu khoa học yên tâm trong việc bảo vệ đề tài khoa học của mình. Từ khi thực hiện nghiên cứu đề tài đến khi được Hội đồng KH&CN nghiệm thu, lựa chọn, công nhận đề tài là cả một quá trình nỗ lực không ngừng của các nhà nghiên cứu khoa học. Do vậy, các nhà nghiên cứu khoa học của Tổng công ty cần kịp thời nắm bắt, cập nhật liên tục các quy định hiện hành của nhà nước để chủ động, kịp thời phản ánh những vướng mắc phát sinh thực tiễn trong công tác nghiên cứu khoa học, từ đó nêu ra những ý kiến thiết thực giúp Hội đồng khoa học xem xét, bổ sung vào quy chế cho phù hợp với các quy định hiện hành.     

Nguồn: VATM

TAGS : vatm
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)