Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT

Thứ hai, 11/11/2019 09:36 GMT+7
Ngày 7/11, Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT

Thông tư gồm 3 chương, 13 điều quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT.

Đối tượng áp dụng là cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc ban hành và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong phạm vị quản lý nhà nước của Bộ GTVT; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Toàn văn Thông tư số 44/2019/TT-BGTVT xem Tại đây!

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)