Cục Hàng hải Việt Nam tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thứ ba, 14/07/2020 08:01 GMT+7

Mới đây, tại Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, đồng chí Nguyễn Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, công tác an toàn hàng hải năm 2020.

Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng chủ trì Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp và người dân trong công tác an toàn hàng hải, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững.

Phó Phòng An toàn - An ninh hàng hải Lê Vinh Quang tham luận tại Hội nghị

Trong không khí cởi mở của Hội nghị, đại biểu tham dự đã được nghe các bài tham luận nhằm chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thực tế; qua đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị thiết thực, phù hợp với công tác an toàn hàng hải, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiện nay.

Kết luận Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, liên quan đến công tác an toàn hàng hải, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn hàng hải; đưa các văn bản quy pháp pháp luật đi vào cuộc sống của người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động hàng hải tại khu vực; khai thác hiệu quả tối đa hệ thống VTS, AIS, LRIT trong công tác giám sát hoạt động hàng hải tại khu vực, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Rà soát sửa đổi các quy chế phối hợp đã ký kết cho phù hợp với tình hình mới, bảo đảm phát huy hiệu quả tối đa trong các quy chế phối hợp đã ký kết. Tổ chức thường trực 24/7 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin khẩn nguy, sẵn sàng các trang thiết bị để ứng phó các tình huống tai nạn, khẩn nguy xảy ra trong vùng trách nhiệm.

“Giao các phòng tham mưu, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch đối với các đề án đã được phê duyệt, kế hoạch năm an toàn giao thông 2020. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc tại khu vực quản lý” - Phó Cục trưởng Nguyễn Hoàng yêu cầu.

Về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu tổ chức kiểm tra trụ sở, cơ sở dịch vụ, kho bãi, nhà xưởng và các công trình phụ trợ khác bảo đảm hoạt động tốt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chỉ đạo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải trong công tác phòng, chống thiên tai tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ hàng hải quản lý. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan; Xây dựng, cập nhật các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai thực hiện; Nắm chắc số lượng tàu thuyền đang hoạt động tại vùng nước cảng biển, căn cứ vào tình huống diễn biến cụ thể của thiên tai kịp thời điều động tàu, thuyền đến khu neo đậu tránh, trú bão. Mặt khác, đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp hàng hải trong khu vực thực hiện các yêu cầu về phòng, chống thiên tai.

Trong trường hợp tàu thuyền rời cảng, khuyến cáo cho tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm của thiên tai. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát Quy chế phối hợp đã ký kết cho phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đảm bảo lực lượng luôn sẵn sàng, nhanh chóng, thông suốt, kịp thời.

Hoàng Anh - Ngọc Hân

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)