Đề nghị giao cho các địa phương triển khai Dự án tuyến vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba, 27/07/2021 10:35 GMT+7

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị giao cho các địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai Dự án tuyến vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh

Theo Bộ GTVT,  Quy hoạch chi tiết tuyến vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1698/QĐ-TTg ngày 28/9/2011, trong đó tuyến đường đi qua địa giới hành chính của 05 tỉnh, thành phố gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An; tổng chiều dài quy hoạch khoảng 197,6 km (tổng chiều dài nghiên cứu thực tế khoảng 200 km); tại khoản 3 Điều 2 quy định Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức quản lý quỹ đất và triển khai những dự án thành phần có đủ điều kiện; chủ động kêu gọi, huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng, trong đó ưu tiên khai thác quỹ đất.

Về tình hình thực hiện, Văn bản cho biết, đến nay, Bình Dương đã đầu tư được khoảng 21 km bằng nguồn ngân sách địa phương, hiện đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng theo quy hoạch; Long An đang triển khai đầu tư khoảng 25 km.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận nghiên cứu và đã hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đoạn Bến Lức - Hiệp Phước trình Bộ Giao thông vận tải nhưng chưa được phê duyệt; các đoạn còn lại chưa được nghiên cứu. Hồ sơ đoạn Bến Lức - Hiệp Phước đã được Ban QLDA Mỹ Thuận bàn giao cho tỉnh Long An tiếp tục nghiên cứu (UBND tỉnh Long An đã giao Sở Giao thông vận tải làm đầu mối tiếp nhận tại văn bản số5454/UBND-KTTC ngày 14/6/2021).

Tại  các Thông báo về việc triển khai tuyến vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao “Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan (Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An) xác định các dự án thành phần qua từng địa phương để giao cho các địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP. Trên cơ sở đó, các địa phương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thành phần trên địa bàn để thực hiện đầu tư theo cơ chế tương tự như tuyến Vành đai 3”; đồng thời giao Bộ GTVT “chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan lập phương án phân chia các dự án thành phần, theo hướng triển khai tối đa theo phương thức PPP; hướng dẫn và đôn đốc các địa phương lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án”, yêu cầu Ủy ban nhân dân các địa phương “khẩn trương chỉ đạo đơn vị đầu mối tại địa phương làm việc với Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị tư vấn, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án thành phần để chủ trì triển khai thực hiện (Ủy ban nhân dân các địa phương chủ trì quản lý đầu tư dự án hoặc là cơ quan nhà nước có thẩm quyền đầu tư theo hình thức PPP) theo đúng quy định của pháp luật”, Bộ GTVT đã có văn bản số 5670/BGTVT-ĐTCT ngày 16/6/2021 thống nhất phạm vi các dự án thành phần để giao các tỉnh, thành phố là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án tuyến Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương đã có văn bản thống nhất là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đầu tư các dự án thành phần tuyến Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh theo phạm vi như nội dung công văn số 5670/BGTVT-ĐTCT ngày 16/6/2021 của Bộ GTVT

Để khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và tạo điều kiện cho các địa phương chủ động nghiên cứu, sớm triển khai các dự án thành phần của tuyến Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án thành phần của tuyến Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài nghiên cứu thực tế khoảng 200 km theo nguyên tắc phân chia các đoạn theo địa giới hành chính của từng địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 5 năm 2021 (Thông báo số 122/TB-VPCP).

Cụ thể:   UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn Phú Mỹ  - Bàu Cạn , chiều dài khoảng 18 km; UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn Bàu Cạn - cầu Thủ Biên (không bao gồm cầu Thủ Biên), chiều dài khoảng 45 km; UBND tỉnh Bình Dương là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn cầu Thủ Biên - Sông Sài Gòn (gồm cầu Thủ Biên và không bao gồm cầu vượt sông Sài Gòn), chiều dài khoảng 49 km; UBND thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn cầu qua sông Sài Gòn - kênh Thầy Cai (gồm cầu vượt sông Sài Gòn), chiều dài khoảng 17 km; - UBND tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện đoạn kênh Thầy Cai - Hiệp Phước (gồm cả đoạn qua khu vực Hiệp Phước thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh), chiều dài khoảng 71 km.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)