Tăng cường tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

Thứ sáu, 24/09/2021 15:52 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 9969/BGTVT-CQLXD gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở GTVT yêu cầu tăng cường tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT

Theo đó, đối với các gói thầu sử dụng vốn trong nước từ nay đến cuối năm 2021, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức tập huấn, đào tạo, kiện toàn nhân lực, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu.

Từ năm 2022 trở đi, các gói thầu sử dụng vốn trong nước sẽ thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn.

Đối với các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phát hành Hồ sơ mời thầu trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị triển khai việc đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt đảm bảo tiến độ triển khai theo kế hoạch.

Đối với các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phát hành Hồ sơ mời thầu trong năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát để trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Đối với các gói thầu sử dụng vốn vay ODA, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vi thực hiện việc đấu thầu theo quy định, hướng dẫn của Nhà tài trợ, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng làm cơ sở báo cáo Nhà tài trợ chấp thuận.  

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã nhận được Văn bản số 5680/BKHĐT-QLĐT ngày 26/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trong dịch COVID-19, nhằm tăng cường hiệu quả, đảm bảo mục tiêu cạnh tranh, công bằng, công khai minh bạch trong công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Thông tư số 11/2019/TT BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)