Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy Điezen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu”

Thứ ba, 05/07/2022 14:07 GMT+7
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cấp Bộ về dự thảo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy Điezen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu”

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng và trình duyệt dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra đối với đầu máy Điezen khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu” (sửa đổi, bổ sung QCVN 16:2011/BGTVT).

Dự thảo QCVN này đã được gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp thu, chỉnh lý.

Bộ Giao thông vận tải trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tới dự họp Hội nghị chuyên đề cấp Bộ để xem xét, thống nhất nội dung của dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định.

Chủ trì cuộc họp: Lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ - Bộ GTVT.

Thời gian: 9h00, Thứ Sáu, ngày 08/7/2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà D, Bộ GTVT – 80 Trần Hưng Đạo.

Ghi chú: Đề nghị Quý vị đại biểu và các thành viên dự họp lưu ý thực hiện các nội dung về phòng chống dịch COVID theo quy định.

Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam chuẩn bị tài liệu, đường link họp trực tuyến (cho các đơn vị ở xa không tham dự được cuộc họp) và báo cáo tại cuộc họp (chi tiết liên hệ: Mr. Nguyễn Duy Tân – Cục Đăng kiểm Việt Nam: Mobile 0912239641).

File điện tử tài liệu họp được gửi kèm theo Giấy mời và có thể download tại đây.

Quý Cơ quan, đơn vị có thể góp ý kiến bổ sung bằng văn bản để Cục ĐKVN hoàn thiện dự thảo.

Vụ Khoa học công nghệ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)