Xây dựng kiến trúc thượng tầng ITS

Thứ hai, 19/04/2010 14:06 GMT+7
Xác định thượng tầng kiến trúc ITS của quốc gia sẽ là khung xác định việc phát triển hệ thống giao thông thông minh ở nước đó trong tương lai. Đối với các nước đã phát triển ITS, việc xây dựng thiết kế kiến trúc thượng tầng của hệ thống là một quá trình đầu tư lâu dài, tốn kém

Xác định thượng tầng kiến trúc ITS của quốc gia sẽ là khung xác định việc phát triển hệ thống giao thông thông minh ở nước đó trong tương lai. Đối với các nước đã phát triển ITS, việc xây dựng thiết kế kiến trúc thượng tầng của hệ thống là một quá trình đầu tư lâu dài, tốn kém. Từ tháng 9 năm 1993, Bộ Giao thông Mỹ đã bắt đầu một chương trình kéo dài 33 tháng để xây dựng kiến trúc hệ thống. Kiến trúc hệ thống Quốc gia Mỹ được công bố mùa hè năm 1996 với hơn 5000 trang mô tả. Vào tháng sáu năm 1996, họ đã công bố một dự án chuẩn hóa ITS kéo dài 5 năm với danh sách hơn 44 hạng mục ưu tiên chuẩn hóa, bao gồm cả các luật thông tin giữa các hệ thống.

Ở Châu Âu năm 1994-1996 người ta đã xây dựng SATIN (Kiến trúc hệ thống và tích hợp điều khiển giao thông) để kiểm định các phương pháp xây dựng kiến trúc hệ thống liên quan đến giao thông đường bộ. Năm 1996-1997 họ thực hiện chương trình CONVERGE, xây dựng lại các phương thức đã kiểm định trong SATIN, và phát triển các phương thức của kiến trúc hệ thống cho đường sắt, đường thủy, đường không và các hệ thống giao thông khác ngoài đường bộ. Từ năm 1998 đến nay, ở Châu Âu họ liên tục phát triển Kiến trúc hệ thống liên mạng Châu Âu.
Nhật bản cũng có một chương trình quốc gia khổng lồ tương tự để xây dựng kiến trúc hệ thống ITS quốc gia. Họ xây dựng những quy trình quy chuẩn để xây dựng kiến trúc hệ thống, gồm :
+ Định nghĩa những chi tiết của các dịch vụ người dùng
+ Xây dựng các kiến trúc lô gích
+ Xây dựng kiến trúc vật lý
+ Xây dựng những vùng tiêu chuẩn hóa
Mô hình kiến trúc thượng tầng ITS quốc gia Mỹ
Mô hình kiến trúc thượng tầng ITS tại Mỹ
 
Sơ đồ trên biểu hiện trong 4 khung vuông màu biểu hiện các lớp ứng dụng và các khung vuông trắng nằm trong biểu hiện các hệ thống nhỏ nằm trong:
+ Lớp Lữ hành (màu vàng - Travelers): Hỗ trợ người dùng từ xa và truy cập thông tin cá nhân.
+ Lớp trung tâm điều hành (màu xanh lá cây– Centers): Cung cấp dịch vụ thông tin, điều hành giao thông, điều tiết khí thải, Điều khiển sự cố khẩn cấp, điều khiển trung chuyển, Quản trị thu phí, điều hành đoàn xe và vận chuyển hàng hóa, quản trị xe thương mại, điều hành dữ liệu lưu trữ, điều hành công việc xây dựng và bảo trì bảo dưỡng.
+ Lớp Xe (Màu nước biển – Vehicles): Bao gồm các xe xây dựng và bảo trì, các xe trung chuyển, các xe thương mại, các xe khẩn cấp và các xe thông thường.
+ Lớp hiện trường (Màu cam – Field): Các làn đường, giám sát an ninh, thu phí, điều hành dừng đỗ xe, kiểm tra xe thương mại.
Các hệ thống này được nối kết bởi các đường thẳng biểu hiện các liên kết thông tin qua một trong 4 ô van màu hồng biểu hiện phương thức giao tiếp thông tin bao gồm:
+ Vô tuyến vùng phủ sóng rộng (thông tin di động)
+ Giao tiếp điểm cố định đến điểm cố định
+ Xe đến xe
+ Thông tin vô tuyến sóng ngắn đặc dụng (DSRC).
Lê Thanh Tùng, Trung tâm CNTT
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)