Những người trắng đêm giao thừa giữ bình an cho thuyền viên đón Tết

Nếu những ngày Tết là dịp mọi người tạm thời tách mình khỏi công việc để quây quần bên gia đình, người thân. Cả gia đình cùng ăn một bữa cơm để ôn lại chuyện cũ thì với những khai thác viên Đài Thông tin duyên hải (TTDH), chuyện lại hoàn toàn ngược lại.

  • Bản tin An toàn giao thông
  • Văn hóa giao thông
  • Giải pháp An toàn giao thông
  • Giảm thiểu tai nạn giao thông