Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 (18/10/2019)

Với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Trong tháng 10/2019, Trung tâm điều hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (VEC O&M) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) đã xây dựng và phát động các chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường.