Đính chính Thông tư 16/2021/TT-BGTVT Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (21/09/2021)

Thứ trưởng Lê Đình Thọ vừa ký ban hành Quyết định số 1697/QĐ-BGTVT ngày 21/9/2021 về việc đính chính Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.