Đính chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu

Thứ sáu, 20/03/2020 06:30 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 383/QĐ-BGTVT đính chính Thông tư 05/2020/TT-BGTVT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ GTVT đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư 05/2020/TT- BGTVT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ- CP như sau:

Đính chính số thứ tự của khoản từ số “1.” thành số “11.” trong nội dung sửa đổi khoản 11 Điều 3 Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT.

Đính chính thứ tự của điểm từ điểm “c)” thành điểm “b)”; từ điểm “d)” thành điểm "c)" trong nội dung sửa đổi khoản 5 Điều 6 Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 03 năm 2020 và là bộ phận không thể tách rời của Thông tư số 05/2020/TT-BGTVT./.

P.V

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)