Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018

Thứ hai, 14/05/2018 11:13 GMT+7

Bộ GTVT vừa có công văn số 4952/BGTVT-MT ngày 11/5/2018 gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc yêu cầu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018.

Theo đó, để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 và Ngày Đại dương thế giới 08 tháng 6 năm 2018 với chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 và Ngày Đại dương thế giới 08/6. Quán triệt, phổ biến triển khai một số nội dung, giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển đảo Việt Nam theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 24/01/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018. 

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định tại Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TNMT về quản lý chất thải nguy hại, trong đó lưu ý hạn chế sử dụng các loại chất thải nhựa, túi nilon nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên; thực hiện công tác quản lý chất thải, rác thải theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt.  Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018 như:  Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, hệ thống thoát nước, khuyến khích tái sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon,...; treo băng rôn, pano, áp phích khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018 tại trụ sở cơ quan làm việc, các công trường thi công nhằm tuyên truyền rộng rãi tới các cán bộ, công nhân viên chức người lao động ngành giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết quả thực hiện gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Môi trường) trước ngày 01/7/2018 để tổng hợp.

DT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)