Kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021

Thứ sáu, 25/06/2021 15:13 GMT+7

Bộ GTTVT vừa có Văn bản số 5947/BGTVT-CYT gửi Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) về việc tổng hợp kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021.

Ảnh minh họa

Triển khai Công văn số 4098/BYT-KCB ngày 19/5/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2021, Bộ GTVT đã tổng hợp kết quả hoạt động tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2021; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 - 31/5/2021) trong ngành GTVT như sau:

1. Bộ GTVT đã ban hành Công văn số 4609/BGTVT-CYT ngày 21/5/2021 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021 (từ ngày 25/5 - 31/5/2021). Mục tiêu nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị ngành GTVT, nâng cao nhận thức về tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe, môi trường đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu; từ đó nâng cao trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tới toàn thể CBCNV, người lao động ngành GTVT, khuyến khích người hút thuốc tiếp cận các dịch vụ cai nghiện thuốc lá.

2. Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành GTVT, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021 với chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá” bằng những hoạt động, nội dung cụ thể.

3. Các đơn vị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị, xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá hàng năm trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong toàn ngành gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn Luật. Chỉ đạo đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; vào tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng các cấp. 

5. Tất cả các đơn vị đã phối hợp với tổ chức đoàn thể cùng cấp triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021:

- Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá tại cổng ra vào của đơn vị với nội dung thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hướng đến chủ đề “Cam kết bỏ thuốc lá”. Các khẩu hiệu được các đơn vị sử dụng phố biến là:

Mọi người có quyền được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc tại nơi làm việc.

Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử để bảo vệ thế hệ trẻ.

Người hút thuốc lá có nguy cơ cao bị biến chứng nghiêm trọng và tử vong vì Covid-19.

- Rà soát và bổ sung các biển “Cấm hút thuốc” tại các vị trí dễ quan sát của lối ra vào khu nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất, trong hành lang và trong các phòng làm việc, nhà kho, khu vực chứa chất dễ gây cháy nổ, tại các bến xe, nhà ga, trên tàu... Không để gạt tàn tại khu vực có quy định cấm hút thuốc lá.

- Đa dạng hóa các hình thức truyền thông như: Đăng tải các văn bản pháp luật liên quan, video tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trên website của các đơn vị, chuyển tải thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe; phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá, ký cam kết giữa cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về việc thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc trong nhà; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nơi làm việc không khói thuốc, giám sát thực thi các quy định về môi trường không khói thuốc...

Trên đây là kết quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2021 của ngành GTVT gửi Bộ Y tế tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. 
 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)