Thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về khoáng sản và quản lý cát, sỏi lòng sông

Thứ tư, 11/09/2019 15:50 GMT+7

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật về khoáng sản và quản lý cát, sỏi lòng sông.

Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 7192/VPCP-NC ngày 13/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2018, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoảng sản.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các thông báo số 325 TB-VPCP ngày 25/7/2017, số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện tạm dừng cấp mới các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm; phối hợp với lực lượng công an và các địa phương tăng cường kiểm tra phương tiện giao thông đường thủy, phương tiện tàu thuyền hàng hải, kiên quyết xử lý phương tiện hoạt động không có đăng ký, đăng kiểm, các phương liện khai thác, vận chuyển cát, soi quá tải, không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp; phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức gắn camera an ninh tại các khu vực trọng điểm để giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chủ đầu tư và các đơn vị thi công các dự án nạo vét, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ yêu cầu Báo Giao thông, Tạp chí GTVT, Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT và các cơ quan truyền thông ngành GTVT tăng cường các bài viết tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về khoáng sản; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hậu quả tác hại của hoạt động khai thác, kinh doanh, xuất khẩu trái phép cát, sỏi trên sông và cửa biển và công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

P.V

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)