Phát động Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo của thanh niên với văn hóa giao thông”

Thứ hai, 02/12/2019 13:09 GMT+7

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 19/02/2019 của Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021”, Chương trình phối hợp giữa Ủy ban ATGT Quốc gia với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình hoạt động năm 2019 của Ủy ban ATGT Quốc gia, Trung ương Đoàn vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo của thanh niên với văn hóa giao thông”, cụ thể như sau:

Đoàn viên, thanh niên với văn hóa giao thông.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Cuộc thi nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Đưa ra các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu niên trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

3. Thông qua Cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết luật giao thông, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nét văn hóa trong thanh thiếu nhi khi tham gia giao thông; đề xuất những ý tưởng, mô hình và các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và thanh thiếu nhi trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các cơ quan chức năng.

4. Hoạt động phải được tổ chức an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và mang tính giáo dục cao.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:  

- Là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước có độ tuổi từ 16 – 30 tuổi.

- Đối với tập thể dự thi: Người đại diện của tập thể dự thi trong độ tuổi từ 16 – 30 tuổi.

Thành viên Hội đồng Giám khảo không được phép dự thi.

III. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Chủ đề cuộc thi: “Ý tưởng sáng tạo của thanh niên với văn hóa giao thông”.                                                                                                          

2. Nội dung các bài viết dự thi:

Các bài viết về ý tưởng, mô hình, sáng kiến, giải pháp của thanh thiếu niên trong việc tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện luật giao thông, chống ùn tắc giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông.

IV. HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG BÀI DỰ THI

1. Hình thức

-  Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ bằng tiếng Việt.

- Bài dự thi được đánh máy trình bày trên khổ A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 14. Khuyến khích các bài dự thi có ảnh minh họa cho bài viết.

- Thông tin cá nhân của tác giả (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ liên hệ, số chứng minh nhân dân, điện thoại liên lạc),thể hiện trên trang bìa bài viết.

- Ảnh minh họa cho bài viết định dạng jpg; độ phân giải từ 300 dp trở lên; dung lượng không quá MB; ảnh phải ghi chú rõ ràng bằng tiếng Việt.

2. Cách thức gửi bài viết dự thi

- Tác giả gửi bài viết và đĩa CD, DVD chứa file ảnh minh họa gửi kèm qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ban tổ chức Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo của thanh niên với văn hóa giao thông” theo địa chỉ: Cổng tri thức Thánh Gióng, Tầng 2, Nhà 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62782663. Ngoài bì thư đề rõ: Bài tham dự Cuộc thi viết "Ý tưởng sáng tạo của thanh niên với văn hoá giao thông”. Email liên hệ: congtrithucthanhgiong@gmail.com. 

- Nội dung file mềm bài viết, ảnh minh họa gửi kèm qua thư điện congtrithucthanhgiong@gmail.com

- Không hạn chế số lượng bài viết dự thi đối với mỗi tác giả. 

3. Khung thời gian Cuộc thi

- Ngày 20/11/2019 - 20/12/2019: Nhận bài viết dự thi (nếu gửi qua thư, sẽ theo dấu bưu điện trên địa chỉ nơi gửi).

- Ngày 25/12/2019: Hội đồng chung tuyển hoàn thành công tác chấm thi vòng chung khảo chọn ra các bài viết đạt giải.

- Cuối tháng 12/2019: Tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi.

V. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

- 01 Giải Nhất: Trị giá 10 triệu và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 02 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 05 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 03 Giải Ba: Mỗi giải 03 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 05 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 02 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- 01 Giải phụ: Đơn vị tham gia gửi nhiều bài dự thi nhất, trị giá 03 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

- Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho các tác giả đoạt giải hoặc người được ủy quyền. Trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự nhận giải, Ban Tổ chức sẽ gửi qua đường bưu điện.

2. Quy trình chấm bài dự thi

- Hội đồng Giám khảo do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập. Hội đồng chung tuyển do đồng chí Bí thư BCH Trung ương Đoàn làm Chủ tịch; các thành viên Hội đồng gồm đại diện các cơ quan có liên quan. 

- Hội đồng chung tuyển căn cứ vào Thể lệ cuộc thi và các tiêu chí, các hướng dẫn do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành để bình chọn và quyết định các giải thưởng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi; hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai Cuộc thi.

- Tổ chức phát động Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo của thanh niên với văn hóa giao thông”.

- Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo và mời các thành viên Hội đồng.

- Cử thành viên làm Trưởng ban giải quyết khiếu nại (nếu có).

- Tổ chức chấm và trao giải Cuộc thi.

- Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn làm thường trực Cuộc thi.

2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đăng ký tham gia hoặc đề cử ít nhất 05 tác phẩm dự thi.

- Tuyên truyền, vận động, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở Đoàn, Hội, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia Cuộc thi.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Ý tưởng sáng tạo của thanh niên với văn hóa giao thông, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai Cuộc thi. Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, chuyên viên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, ĐT: 0917353646, email: hanguyen.vsds@gmail.com./.

T.T

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img