Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018

Thứ tư, 10/01/2018 08:32 GMT+7

Thực hiện Công văn của Bộ Giao thông vận tải và Thanh tra tỉnh Bắc Giang về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018.

Theo đó, năm 2018, Sở GTVT Bắc Giang giao Thanh tra Sở chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện 04 cuộc thanh tra đối với 07 đơn vị trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và điều kiện kinh doanh vận tải. Đồng thời, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở chủ trì thực hiện 06 cuộc kiểm tra đối với hơn 11 đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thân Tuấn

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img