Ban hành Kết luận Thanh tra kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại 33 Trung tâm của 14 địa phương

Thứ ba, 04/09/2018 14:04 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 9699/KL-BGTVT ngày 29/8 về công tác kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang.

Theo Kết luận, từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/8/2018, Đoàn thanh tra của Bộ GTVT đã tiến hành thanh tra công tác kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại 33 Trung tâm, Chi nhánh Trung tâm, Trạm đăng kiểm xe cơ giới, Chi cục Đăng kiểm xe cơ giới (sau đây viết tắt là Trung tâm) trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Tây Ninh, cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, gồm các Trung tâm có mã số: 1401D, 1402D, 1403D, 1701S, 1702D, 2001S, 2002S, 2003D, 3402D, 3601S, 3602S, 3603D, 4901S, 4902S, 4903S, 6501S, 6502S, 6502D, 6701S, 6702S, 7001S, 7002S, 7003D, 7301S, 7302D, 7303D, 7401S, 7402S, 7602D, 8301V, 8302D, 8801S, 8802D.

Theo đó Bộ GTVT đã tiến thành thanh tra các nội dung: Các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về nhân lực của đơn vị đăng kiểm; Công tác quản lý, sử dụng, bố trí đăng kiểm viên, đăng kiểm viên tập sự, nhân viên nghiệp vụ kiểm định; Thực hiện nội dung kiểm định xe cơ giới đường bộ (lập hồ sơ phương tiện; kiểm định, đánh giá xe cơ giới; cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định...); Công tác nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo, cấp Giấy chứng nhận cải tạo; Thực hiện chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu kiểm định, công khai các nội dung theo quy định.

Bộ GTVT  nhận định các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được thanh tra đã cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thể hiện ở một số nội dung chính như: Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị, dây chuyền kiểm định, duy trì điều kiện hoạt động của thiết bị kiểm định theo quy định; Bố trí số lượng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định cơ bản đáp ứng so với số lượng dây chuyền kiểm định; các đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định có đủ các tiêu chuẩn, các đăng kiểm viên thực hiện kiểm tra phương tiện cơ bản theo quy định. Phân công đăng kiểm viên và các đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ kiểm định cơ bản theo nhiệm vụ được phân công; Tổ chức hoạt động kiểm định, nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận chất lượng ATKT & BVMT xe cơ giới cải tạo, lưu trữ hồ sơ kiểm định cơ bản theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm, kết quả đạt được nêu trên, một số Trung tâm đăng kiểm còn có một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đặc biệt trong công tác quản lý, giám sát hoạt động của đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập. Nguyên nhân chính là là do một số Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới chưa quan tâm đến công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm định; một số đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập không thực hiện đúng các nội dung, phương pháp kiểm tra phương tiện, không thực hiện đúng việc thực tập, hướng dẫn thực tập kiểm tra phương tiện. Để xảy ra các tồn tại nêu trên (đặc biệt là các tồn tại liên quan đến việc kiểm tra phương tiện của đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập), trách nhiệm thuộc về giám đốc, người đứng đầu đơn vị đăng kiểm, phụ trách dây chuyền kiểm định và đăng kiểm viên, đăng kiểm viên thực tập có sai phạm.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam đình chỉ tham gia hoạt động kiểm định đối với 07 đăng kiểm viên do không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 63/2016/NĐ-CP; Không công nhận kết quả thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới của 06 đăng kiểm viên thực tập do không thực tập kiểm tra phương tiện theo quy định; Nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT, Thông tư số 51/2016/TT-BGTVT.

Đối với đơn vị chủ quản của đơn vị đăng kiểm, Bộ yêu cầu các đơn vị chủ quản này ban hành văn bản cảnh cáo cácTrung tâm Đăng kiểm xe cơ giới không thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT ngày 16/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót trong công tác kiểm định ATKT & BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được nêu cụ thể trong Biên bản thanh tra giữa Đoàn thanh tra Bộ GTVT với từng Trung tâm đăng kiểm.

Thanh tra Bộ GTVT có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kết luận này.

DT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img