Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra GTVT

Thứ năm, 25/09/2014 10:54 GMT+7

gày 5/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký Quyết định số 312/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải". Mục tiêu của Đề án là tăng cường biên chế, trang thiết bị nhằm củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động cho lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không từ trung ương đến địa phương nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, góp phần tăng cường quản lý nhà nước về giao thông vận tải và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đề án được thực hiện từ năm 2010 đến hết năm 2014 gồm 2 nội dung chính: Tăng cường biên chế, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị. Hai nội dung này được chia làm 3 phần: dự án 1 với các tiểu dự án nhằm đầu tư trang thiết bị chuyên dùng; dự án 2 để đầu tư hệ thống thông tin - truyền thông và dự án 3 để tăng cường biên chế, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải. Tổng mức đầu tư và kinh phí thực hiện cho Đề án là 514 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác như: phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính... Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img