Bộ GTVT tăng cường quản lý thông tin công khai, minh bạch

Thứ tư, 24/09/2014 09:45 GMT+7

Tại Hội nghị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng năm 2014 của Bộ GTVT vừa được tổ chức, Bộ trưởng Đinh La Thăng, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Văn Huyện đã nhấn nút Khai trương phần mềm “Quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Bộ GTVT” (gọi tắt là phần mềm tPublic) triển khai tại Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ để thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng.

Bộ GTVT tăng cường quản lý thông tin công khai, minh bạch các hoạt động

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT Phạm Duy Ninh báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phạm Duy Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT (đơn vị xây dựng phần mềm) đã báo cáo quá trình xây dựng phần mềm tPublic. Theo đó, thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống, tham nhũng của Bộ GTVT", một trong những nhiệm vụ của Đề án là xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu để công khai, minh bạch các hoạt động của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ để thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng. Bộ đã giao nhiệm vụ cho Thanh tra Bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan xây dựng phần mềm tPublic triển khai tại Bộ và các đơn vị trực thuộc.

Sau khi thống nhất mô hình, kiến trúc, chức năng của phần mềm, Trung tâm Công nghệ thông tin đã khẩn trương tiến hành khảo sát, thiết kế xây dựng phần mềm, tháng 2/2014 Thanh tra Bộ đã tổ chức dùng thử và xin ý kiến rộng rãi đến các đơn vị sử dụng phần mềm tPublic tại các đơn vị khu vực phía Bắc. Kết quả thử nghiệm đánh giá phần mềm tPublic đáp ứng các yêu cầu quản lý đề ra, góp phần thiết thực trong công tác phòng chống tham nhũng của Bộ, bước đầu hình thành phương thức quản lý, chỉ đạo hoạt động thanh tra một cách hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Ngành GTVT.

Bộ GTVT tăng cường quản lý thông tin công khai, minh bạch các hoạt động

Bộ trưởng Đinh La Thăng và các đại biểu nhấn nút khai trương phần mềm
“Quản lý thông tin công khai, minh bạch hoạt động của Bộ GTVT”

Về chức năng, phần mềm tPublic quản lý nội dung thông tin cần công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Phạm vi dữ liệu công khai được chia thành 2 loại, loại dữ liệu công khai nội bộ "Ngành" (người dùng phải có tài khoản mới được khai thác dữ liệu trên phạm vi được phân quyền) gồm các công tác: thanh tra, kiểm tra - giải quyết khiếu nại, tố cáo - phòng, chống tham nhũng; tài chính; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý doanh nghiệp nhà nước; tổ chức, cán bộ; văn phòng và quản lý quỹ từ nguồn thu phí. Đối với những nội dung công khai phạm vi "Đại chúng" (công khai trên Trang thông tin điện tử) gồm: công tác đầu tư xây dựng cơ bản; việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác vào cơ quan, tổ chức đơn vị và mua sắm công.

Bộ GTVT tăng cường quản lý thông tin công khai, minh bạch các hoạt động

Giao diện màn hình khu vực dữ liệu công khai “Đại chúng”

Về công nghệ, phần mềm tPublic được xây dựng theo mô hình tập trung dữ liệu tại Bộ (cài đặt và lưu trữ tại hệ thống máy chủ của Trung tâm Công nghệ thông tin), được thiết kế trên nền tảng Web base. Các đơn vị sử dụng truy cập phần mềm bằng tài khoản thông qua trình duyệt Web (không cần cài đặt phần mềm riêng rẽ tại các đơn vị). Dự kiến phần mềm được triển khai khoảng 60 đơn vị với trên 600 người sử dụng (bao gồm: các vụ; các đơn vị sự nghiệp; các ban quản lý dự án; các tổng công ty...). Kiến trúc phần mềm được phân cấp rõ ràng, cho phép triển khai đến nhiều cấp (cấp Bộ; cấp cục; cấp các đơn vị thuộc cục...).

Về bảo mật thông tin trong quá trình khai thác dữ liệu và tổ chức triển khai, phần mềm thiết kế theo nguyên tắc phân quyền cụ thể, chi tiết đến từng người sử dụng và được quản lý thống nhất. Người dùng chỉ được khai thác dữ liệu theo Quyền mình được cấp theo phạm vi dữ liệu (theo đơn vị, hoặc theo nội dung công khai...). Sau khi khai trương, Thanh tra Bộ cùng với Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm đến tất cả các đơn vị của Bộ.

Bộ GTVT tăng cường quản lý thông tin công khai, minh bạch các hoạt động

Giao diện màn hình khu vực dữ liệu công khai “Nội bộ”

Liên quan đến hoạt động công khai minh bạch thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ, trong tháng 5 và tháng 6/2014, Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai sử dụng 2 phần mềm.

Cụ thể, Trung tâm Công nghệ thông tin đã phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai xây dựng phần mềm (tKL) tổng hợp, theo dõi kết quả thực hiện thông báo kết luận của Bộ trưởng đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; sau hơn 3 tháng triển khai xây dựng, ngày hôm nay (19/5) triển khai dùng thử và tiếp tục xin ý kiến để hoàn thiện; dự kiến chính thức đưa vào sử dụng trong tháng 6/2014.

Trước đó, Trung tâm Công nghệ thông tin cũng đã phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và Viện Khoa học công nghệ GTVT xây dựng phần mềm quản lý Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông; sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, đến nay phần mềm quản lý Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông cơ bản đã hoàn thành.

X.N

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img