Công khai, minh bạch các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cầu đường giao thông khi dự án được triển khai

Thứ tư, 24/09/2014 09:46 GMT+7

Bộ GTVT khẳng định, khi lập và triển khai thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động xây dựng, các thông số kỹ thuật phải phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho từng dự án. Các nội dung này đều được công khai, minh bạch để người dân địa phương nơi dự án được triển khai theo dõi và giám sát. Bên cạnh đó, Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định khi công trình triển khai thi công xây dựng phải lắp biển báo trong đó thể hiện các thông số chính của dự án như chủ đầu tư, thời gian thực hiện, đơn vị thiết kế, thi công, điện thoại liên hệ,....nhằm tạo điều kiện cho nhân dân kiểm tra, giám sát. Bộ GTVT cam kết sẽ thường xuyên đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện theo các quy định của Nhà nước về hoạt động xây dựng; công khai, minh bạch các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cầu đường giao thông khi dự án được triển khai./.

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img