Thanh tra Chính phủ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017

Thứ năm, 22/02/2018 11:39 GMT+7
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTCP ngày 06/2/2018 "Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nưóc của Thanh tra Chính phủ năm 2017".

Theo đó, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 "Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân" chính thức có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 thay thế cho Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tô chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Cũng trong Quyết định này, Thông tư số 03/2015/TT-TTCP ngày 20/5/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” sẽ được thay thế kể từ ngày 25/5/2017 bằng Thông tư số 01/2017/TT-TTCP ngày 10/4/2017 Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra”.

Chi tiết xem tại đây.

Lê Đức

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img