Tài liệu: Hướng dẫn “ nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng” của Bộ Giao thông vận tải năm 2016

Thứ sáu, 26/08/2016 10:09 GMT+7
Với mục tiêu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Bộ.
 Với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho tất cả các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giao thông vận tải, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải giới thiệu tài liệu: Hướng dẫn “nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng” để các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện, tài liệu gồm các nội dung sau:
 
 
 

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img