Xe tải dưới 3,5 tấn nào phải gắn phù hiệu? (16/07/2018)

Vừa qua, Bộ GTVT nhận được một số ý kiến của các doanh nghiệp hỏi về việc các công ty này sử dụng xe tải dưới 3,5 tấn của chính công ty phục vụ cho việc giao hàng từ kho đến các cửa hàng của công ty và đến các tỉnh có thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe tải không. Về vấn đề nay, Vụ Vận tải (Bộ GTVT) đã làm rõ và có ý kiến như sau

Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (14/06/2018)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BGTVT ngày 28/5/2018 "Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng".

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (04/04/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải" có hiệu lực chính thức từ ngày 01/02/2018 thay thế Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 nãm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

Vị trí, vai trò của các cơ quan Thanh tra và người đứng đầu cơ quan Thanh tra Nhà nước – Thực trạng và kiến nghị (27/03/2018)

Vị trí, vai trò của các cơ quan thanh tra và người đứng đầu cơ quan thanh tra Nhà nước được quy định trong các văn bản pháp luật ngày càng được hoàn thiện.

Một số khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật XLVPHC qua thực tiễn công tác thanh tra và đề xuất hoàn thiện (23/03/2018)

Luật Xử lý (XL) vi phạm hành chính (VPHC) được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 là cơ sở pháp lý quan trọng góp phần đảm bảo kỷ cương hành chính; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Từ thực tiễn công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, chúng tôi phát hiện một số bất cập của pháp luật về XLVPHC, cụ thể như sau:

Thanh tra Chính phủ công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2017 (22/02/2018)

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 48/QĐ-TTCP ngày 06/2/2018 "Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nưóc của Thanh tra Chính phủ năm 2017".

Ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải (05/07/2017)

Ngày 28/6, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 1878/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế công khai kết luận thanh tra của Bộ Giao thông vận tải".

Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016 (14/03/2017)

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 426/QĐ-TTCP "Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2016".

Ban hành Thông tư hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với Thanh tra ngành Giao thông vận tải (14/03/2017)

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 01/2017/TT-BNV hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

Ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thanh tra dự án đầu tư xây dựng của Thanh tra Bộ GTVT (15/04/2016)

Ngày 6/4, Thanh tra Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTr Ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục, thanh tra dự án đầu tư xây dựng của Thanh tra Bộ GTVT.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :