Sự chồng chéo về văn bản quy phạm pháp luật giữa thanh tra và kiểm toán (20/06/2019)

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm đến việc xử lý chồng chéo các hoạt động thanh tra, kiểm tra với hoạt động kiểm toán để tránh trùng lặp, chồng chéo.

Cần bảo đảm thực hiện pháp luật về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (05/04/2019)

Pháp luật về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không phải là một ngành luật và cũng không phải là một đạo luật. Pháp luật về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp là hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về nội dung và thủ tục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp là một bộ phận của luật hành chính.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng: Phù hợp và sát thực tế (20/03/2019)

Sáng 19/3, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức phiên họp thứ nhất lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Dự thảo báo cáo Chính phủ. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tham dự và chủ trì cuộc họp.

Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội nhận hối lộ (05/06/2018)

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS 2015), được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới, khoa học, chặt chẽ, thống nhất và tiến bộ. Bài viết phân tích những điểm mới của Điều 354 BLHS 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội nhận hối lộ.

Kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn và 6 vấn đề cần được giải đáp (19/03/2018)

Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng đang được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến để Chính phủ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp sau, trong đó vấn đề có nhiều tranh luận nhất có lẽ chính là việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và thu hồi lại những tài sản bị chiếm đoạt do hành vi tham nhũng.

Những điểm mới về tội phạm tham nhũng theo quy định của Bộ luật hình sự 2015 (28/02/2018)

Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 1998 đã liệt kê 11 hành vi tham nhũng được xây dựng trên cơ sở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (BLHS) ngày 10/5/1997 về các tội tham nhũng. Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 được ban hành đã dành riêng 01 chương quy định về các tội phạm về chức vụ trong đó 01 mục (mục A) với 07 điều luật quy định về các tội phạm tham nhũng và 01 mục (mục B) với 07 điều luật quy định về các tội phạm khác về chức vụ.

Các quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng ở Việt Nam hiện nay (14/11/2017)

Trong những năm qua, người dân đã phát huy quyền dân chủ trong đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật, nhân dân không còn thờ ơ với công việc của Nhà nước, ý thức được trách nhiệm của mình và biết đấu tranh góp phần ổn định trật tự xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều vấn đề đặt ra trong việc thực hiện quyền tố cáo đối với tham nhũng của công dân. Nhiều người tỏ ra e ngại việc tố cáo tham nhũng, bởi họ sợ gánh chịu hậu quả. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do thiếu cơ chế bảo vệ nên nhiều người tố cáo tham nhũng cảm thấy đơn độc và bị cô lập.

Trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng (22/03/2017)

Bạn Nguyễn Thị Mơ - TP. Thái Bình hỏi: Xin cho biết trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng?

Tài liệu: Hướng dẫn “ nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng” của Bộ Giao thông vận tải năm 2016 (26/08/2016)

Với mục tiêu nhằm nâng cao kiến thức pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2016, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho các cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Quy định về khen thưởng cho công dân cung cấp thông tin tố cáo về hành vi tham nhũng của Bộ Giao thông vận tải (21/03/2016)

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành giao thông vận tải và mọi công dân tham gia cung cấp thông tin tố cáo về hành vi tham nhũng, ngày 29/02/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 574/QĐ-BGTVT ngày 29/02/2016 Quy chế quản lý, sử dụng khoản kinh phí được trích từ các khoản tiền phát hiện qua thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Trang:
Tìm theo ngày :