Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII đến cấp ủy, đảng viên

Thứ hai, 05/08/2019 14:04 GMT+7

Sáng 08/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ và Đảng ủy Thanh tra Bộ GTVT phối hợp tổ chức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII) đến cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ, Đảng bộ Thanh tra Bộ, cấp ủy chi bộ các Vụ thuộc Đảng bộ Bộ GTVT.

TS. Phạm Anh - Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

phân tích, quán triệt về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII.

Tại Hội nghị, TS. Phạm Anh - Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày kết quả của Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII, họp tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 16 đến 18/5/2019. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

TS Phạm Anh cho biết, BCH Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trí Đức - Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trí Đức - Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, mục đích của Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết để cấp ủy, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết. Từ đó, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia; hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, tích cực chuẩn bị công tác Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trí Đức đề nghị các đồng chí cấp ủy, đảng viên tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, kết luận và quy định, đặc biệt chú trọng tới những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn. Trên cơ sở những nội dung tiếp thu được, cán bộ, đảng viên áp dụng vào trong công tác chuyên môn của mình. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết cần bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, kết hợp nghe, giới thiệu trên Hội trường với tự nghiên cứu, thảo luận tại chi bộ.

Xuân Nguyên

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
   capcha_img