Thứ sáu, ngày 07/10/2022

Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị  (21/12/2021)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 2148/QĐ-TTg ngày 20/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Phải xong sân bay Long Thành trước tháng 1/2025 (10/12/2021)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu phải hoàn thành sân bay Long Thành trước tháng 1/2025, kiểm điểm trách nhiệm nếu không hoàn thành.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-05 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (06/08/2020)

Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc LGĐB đoạn tuyến Km 120+500 - Km 130+337 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-04 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (06/08/2020)

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-04: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc LGĐB đoạn tuyến Kml 07+363,08 + Km 120+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - cần Thơ, giai đoạn 1.

Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo (14/10/2019)

Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1873/QĐ-BGTVT phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (14/10/2019)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1860/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :