Thứ năm, ngày 20/02/2020

Ban hành Thông tư Quy định hệ thống chỉ tiêu thông kê và chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT (25/12/2017)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Thông tư số 48/2017/TT-BGTVT NGÀY 13/12/2017 Quy định hệ thống chỉ tiêu thông kê và chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT.

Mời góp ý dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT (12/07/2017)

Thực hiện quy định của Luật Thống kê 2015, triển khai Quyết định số 4063/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, Bộ GTVT đã dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê ngành GTVT.

Số liệu phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới (15/04/2013)

Số liệu phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới

Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 3 và Quý 1 năm 2013 (11/04/2013)

Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 3 và Quý 1 năm 2013

Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 7 năm 2012 (10/04/2013)

Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 7 năm 2012

Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 6 năm 2012 (10/04/2013)

Ước khối lượng vận tải hàng hoá, hành khách tháng 6 năm 2012

Trang:
Tìm theo ngày :