Thứ sáu, ngày 07/10/2022

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-05 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1

Thứ năm, 06/08/2020 14:43 GMT+7
Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-BGTVT ngày 05/8/2020 của Bộ GTVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-05: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, cắm cọc LGĐB đoạn tuyến Km 120+500 - Km 130+337 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1.

Tổng công ty ĐTPT & QLDA hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-05 đã được Bộ GTVT phê duyệt như sau:

Nhà thầu trúng thầu:

Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình 8.

Giá đề nghị trúng thầu (bao gồm thuế VAT): 19.752.100.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, một trăm nghìn đồng).

Loại hợp đồng: Phần khảo sát, cắm cọc LGĐB: Theo đơn giá cố định; Phần lập thiết kế kỹ thuật, dự toán: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng.

Tổng công ty Cửu Long xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đến tất cả các nhà thầu tham dự thầu được biết.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)