Thứ sáu, ngày 24/03/2023

Thanh tra, kiểm tra việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Thứ năm, 09/02/2023 09:25 GMT+7

Ngày 8/2, lãnh đạo Sở GTVT Khánh Hòa cho biết, Sở đã nhận được văn bản của Bộ GTVT và giao cơ quan chuyên môn chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Theo đó, việc thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện bất cập trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (nếu có). Từ đó, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp khắc phục, hoàn thiện thể chế để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng và phòng ngừa tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý tồn tại, vi phạm (nếu có) và hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Theo chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Đường bộ Việt Nam, các Sở GTVT sẽ thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe thuộc quyền quản lý. Việc thanh tra, kiểm tra xong trước ngày 15/4. Bộ GTVT thành lập 3 đoàn kiểm tra việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các sở GTVT. Việc kiểm tra kết thúc trong tháng 4/2023. Trong đó, Đoàn kiểm tra số 1 do Thanh tra Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ kiểm tra tại 16 tỉnh, thành phố, trong đó có Khánh Hòa.

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)